KHO: Myrkkypuuta saa käyttää

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Käsivarren erämaassa voitiin käyttää arseenikyllästettyjä vanhoja puhelintolppia. Valtio teetti myrkkytolppia aluspuina käyttäen Raittijärven pitkospuutien. KHO:n mukaan vanhoista puhelinpylväistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle, koska niitä käytettiin vain lyhyellä matkalla ja vain aluspuina purojen ja lähteiden ulkopuolella.

luonto
Raittijärven pitkospuutietä kesällä 2008.
Raittijärven pitkospuutietä kesällä 2008. Puutietä rakennettiin soisille ja kosteille osuuksille sekä louhikkoihin, joissa kulku on vaikeinta.Esko Puikko / Yle

Valtio teetti Raittijärven kylään menevään runsaan 30 kilometrin pituiseen polkutiehen pitkospuuosuuksia arseenitolpista vuosina 2008–2009. Pitkospuuosuudet on tehty soisille ja louhikkoisille osuuksille, joilla liikkuminen on hankalinta.

Tien teettänyt valtion viranomainen oli silloinen Lapin tiepiiri, joka on nykyään osa ELY-keskusta. Urakoitsijana oli valtion tienrakennusyhtiö Destia Oy.

Soneralta ostettuja, käytöstä poistettuja puhelinpylväitä sijoitettiin pitkostien aluspuiksi, ja niiden varaan rakennettiin kansi kyllästämättömistä lankuista.

Lapin ELY-keskuksen ja Destian KHO:lle antamien selvitysten mukaan pylväitä ei käytetty purojen ja lähteiden kohdalla. Selvitysten mukaan puita käytettiin yhteensä 4,1 kilometrin matkalle 48 eri kohtaan.

Ei haittaa terveydelle

KHO perusti ratkaisunsa tulkintaansa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisusta, jonka mukaan saadun selvityksen valossa voitiin pitää poissuljettuna, että tolpista tulisi terveys- tai ympäristöhaittaa.

Raittijärven kylä on Käsivarren erämaa-alueella. Pitkospuutie Raittijärvelle lähtee Käsivarteen vievän valtatien 21 varresta kolmisenkymmentä kilometriä ennen Kilpisjärveä.

Osa alueen asukkaista huolestui myrkkytolppien käytöstä ja pelkäsi niistä liukenevan myrkkyjä luontoon. Myrkkytolppien käytöstä valitti tuomioistuimiin Lapin luonnonsuojelupiiri.