1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Muutaman vuoden päästä autoon tankataan levälöpöä

Neste Oil aikoo ottaa leväöljyn biopolttoaineidensa raaka-aineeksi heti, kun sen kaupallinen tuotanto alkaa parin-kolmen vuoden sisällä. Tulevaisuutta silmällä pitäen yritys solmi ennakkosopimuksen leväöljy-yhtiö Cellanan kanssa.

talous
Levä-altaita
Cellana-KDF

Uusiutuvien polttoaineiden seuraava merkittävä raaka-aine tulee olemaan levistä saatava öljy, josta valmistetaan muun muassa biodieseliä.

Neste Oil on solminut amerikkalaisen Cellanan kanssa sopimuksen, jonka mukaan yritys ostaa Cellanalta tulevaisuudessa leväöljyä uusiutuvien polttoaineidensa raaka-aineeksi. Cellana kasvattaa öljypitoisia leväkasveja merivedessä fotobioreaktoreissa ja avoaltaissa Havaijilla sijaitsevalla laitoksellaan.

Levä-altaita
Vertikaalinen FotobioreaktoriCellana-KDF

Neste Oilin teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors kertoo, että yrityksen uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainepohja laajenee tulevaisuudessa ja leväöljy on yksi uusista raaka-aineista.

- Leväöljy on hyvin kiehtova raaka-aine sen takia, että se syntyy auringonvalosta ja hiilidioksidista yhteyttämällä eli se on primäärienergiaa. Se ei vaadi minkäänlaisia ravinteita kasvuun. Sen takia se on ympäristön kannalta erittäin houkutteleva vaihtoehto.

Leväöljydieseliä tankkiin aikaisintaan 2016

Leväöljyn tuotanto on vielä koeasteella. Cellana arvioi, että se tuottaisi tarpeeksi leväöljyä kaupallisiin tarkoituksiin vuoden 2015 lopusta alkaen.

- Kun leväöljyn kaupallinen tuotanto alkaa, me tulemme välittömästi ottamaan sen käyttöömme. Vuosi 2016 on optimistin arvio. Täytyy muistaa, että nämä uudet raaka-aineet kuten levät ja mikrobiöljyt ovat vasta kehitysvaiheessa. Tarkkaa aikaa, jolloin ne ovat saatavilla kaupallisessa mittakaavassa, on mahdoton arvioida.

Neste Oil tekee tällä hetkellä uusiutuvia polttoaineita sekoittamalla palmuöljyä, eläinten ja kalojen jätteitä sekä jäte- ja kasviöljyjä. Lindforsin mukaan yrityksen uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainepohjaa on nykyisin rajoittanut lähinnä raaka-aineiden saatavuus ja rajusti vaihteleva hinta.

- Tästäkin syystä leväöljy ja tutkimamme maa- ja metsätalouden mikrobiöljy ovat pitkällä aikavälillä erittäin mielenkiintoisia uusia raaka-aineita. Toivomme, että meillä olisi laaja portfolio vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita, joista voimme sitten valita sen hetken saatavuuden ja hinnan mukaan parhaan pohjan.

Lue seuraavaksi