1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuulivoima voisi pyörittää yli puolta Varsinais-Suomen sähkölaitteista

Kolmen vuoden aikana tehdyssä tuulivoimaselvityksessä on löytynyt yli 30 tuulivoimapuistoksi soveltuvaa aluetta. Näihin mahtuisi noin 400 tuulivoimalaa.

Kotimaan uutiset
Tuulimylly sinistä taivasta vasten
Laura Holappa / Yle

Tuulivoimalla voitaisiin tuottaa yli puolet Varsinais-Suomen sähkötarpeesta. Maakunnassa on 33 tuulivoimapuistoksi soveltuvaa aluetta. Ne on kartoitettu kolmen vuoden aikana tuulivoimaselvityksessä ja osana maakuntakaavan valmistelua.

Alueista kahteenkymmeneen voisi pysyttää yli 10 tuulivoimalaa - loppuihin 3-9 voimalaa.

- Näille 33 alueelle voidaan laskennallisesti sijoittaa noin 400 tuulivoimalaa, mikä tarkoittaa noin 3000 gigawattitunnin vuotuista tuotantoa. Tämä käsittää noin 11 prosenttia Varsinais-Suomen vuotuisesta energiantarpeesta. Energiantarpeeseen tosin lasketaan mukaan kaikki energia, kuten kaukolämpö, puulämmitys ja liikenteenkin polttoaineet. Kun mitataan puhtaasti sähköntarvetta, niin silloin tuulivoimalla voitaisiin kattaa 56 prosenttia tarpeesta, kertoo Varsinais-Suomen liiton luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap.

Alueiden käyttö sähköntuotantoon tarkentuu lopulta kuntakohtaisessa kaavoituksessa. Jo nyt noin kolmasosassa soveltuvista tuulivoimala-alueista on meneillään kuntakohtainen selvitystyö. Kuntakohtaiset valmistelut, kaavoitukset ja toteutukset vievät helposti 3-4 vuotta.

Merikotka valtasi yhden alueen

Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston päätettävänä maanantaina olevan tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen valmistelu aloitettiin niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

- Aivan ensiksi selvitettiin asutuksen ja loma-asutuksen paikat ja tehtiin näille suojavyöhykkeet. Lisäksi luonnonsuojelualueet ja kulttuurihistorialliset alueet leikattiin pois. Kokonaisuudessaan soveltuvia alueita oli loppujen lopuksi 1500, mutta näistä valtosa oli pieniä. Pyrimme kartoittamaan isoimmat alueet, joita alussa oli kolmisenkymmentä. Lopuksi ehdotukseen näistä isoista alueista jäi 20.

Kaavavalmistelun loppuvaiheessa yksi alue rajautui pois, kun siltä löydettiin merikotkan pesä.

- On aina mahdollista, että tulee ennalta-arvaamattomia esteitä, jotka voivat tulevaisuudessa rajata lisääkin alueita pois tuulivoimakäytöstä.

Lue seuraavaksi