Tietokonekuvaukset saattavat altistaa syövälle

Australialaistutkimuksen mukaan erityisesti nuorella iällä tehdyt tietokonetomografiat voivat lisätä alttiutta sairastua syöpään.

terveys
TT-kuvaus käynnissä
Yle

Tietokonetomografia on tärkeä kuvantamisväline etenkin syöpien ja päävammojen tutkimisessa, mutta australialaistutkimuksen mukaan se saattaa myös suurentaa syöpäriskiä. Riski ei ole kovin suuri, mutta riittävä, jotta etenkin lasten tietokonetomografiat kannattaisi pitää minimissään.

Syöpäriskeistä on saatu viitteitä aiemminkin, mutta australialainen tutkimus on kattavin tähänastisista. Tutkimuksessa verrattiin 680 000 tietokonetomografialla 0-19 -vuotiaana kuvattua potilasta lähes 10 miljoonaan samanikäiseen, joita ei ollut kuvattu.

Kun tutkijat seurasivat tutkittavia lähes kymmenen vuoden ajan, he havaitsivat tietokonetomografialla kuvattujen sairastuneen moniin syöpiin noin neljänneksen todennäköisemmin kuin verrokkien.

Käytännössä riski tarkoittaa sitä, että joka vuosi sadastatuhannesta tietokonetomografialla kuvatusta yhdeksän sairastuu syöpään, joka olisi jäänyt kehittymättä ilman kuvausta.

Tutkijat korostavat, ettei kaikkia tutkimuksessa havaittuja syöpiä voi laittaa tietokonetomografian ja sen aiheuttaman säteilyaltistuksen kontolle. Tietokonetomografia on kuitenkin ollut osallisena suureen osaan tapauksista. Tähän viittaa muun muassa se, että syövät usein kehittyvät alueille, joihin tietokonekuvaus on kohdistettu. Tietokonetomografian osallisuudesta kertoo myös se, että yhteys on sitä vahvempi, mitä nuorempana kuvaus on tehty.

Tulokset julkaistiin British Medical Journalissa.

Uutispalvelu Duodecim