70 prosenttia suomalaisista on pakkautunut viidelle prosentille Suomen pinta-alasta

Harvaan asutulla maaseudulla majailee enää kuusi prosenttia väestöstä. Suomalaisten työmatkojen keskimääräinen pituus on jatkanut kasvuaan.

Kotimaa
infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Suomalaisista 70 prosenttia asuu kaupungeissa tai niiden kehysalueilla. Nämä alueet ovat viisi prosenttia koko maan pinta-alasta.

Vain kuusi prosenttia väestöstä majailee harvaan asutulla maaseudulla, vaikka alueen osuus koko maan pinta-alasta on 70 prosenttia.

Myös väestönkasvu on keskittynyt kaupunkeihin ja niiden lähialueille.

Tiedot on saatu uudella luokittelulla kaupunkien ja maaseudun jakaantumisesta. Luokitus on syntynyt Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston yhteistyönä.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Ville Helmisen mukaan jaottelulla pyritään huomioimaan väestömäärät tarkemmin esimerkiksi kuntaliitosten jälkeen.

Saman kunnan alueella on yhä useammin sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita.

Työmatkat pidentyneet jatkuvasti

Luokittelutiedoista selviää myös, että suomalaisten keskimääräinen työmatkan pituus on kasvanut kaikilla alueilla vuoden 1990 jälkeen.

- Se on ollut yleinen trendi, sanoo Helminen.

Helmisen mukaan työmatkojen pituuden kasvuun vaikuttavat monet seikat. Syrjäseudulla työmatkoja kasvattavat esimerkiksi työpaikkojen väheneminen ja keskittyminen.

Pääkaupunkiseudulla kasvun taustalla ovat esimerkiksi kaupunkiseudun laajeneminen sekä työpaikkojen siirtyminen kaupungin kehäalueille.