Väitös: Suomi voisi olla energiaomavarainen

Suomi voisi olla täysin energiaomavarainen maa, todetaan tiistaina tarkastettavassa, filosofian lisensiaatti Pekka Peuran väitöskirjassa. Peuran mukaan yksin bioenergia, eli esimerkiksi puu, olki ja erilaiset kotieläinten lannat riittäisivät isossa osassa Suomea energiantuotantoon.

Kotimaa
Metsähaketta
Heidi-Maria Harju / Yle

Koko Suomi voisi olla energiaomavarainen omilla uusiutuvilla energian raaka-aineilla ja muilla energian lähteillä. Tähän viittaa filosofian lisensiaatti Pekka Peuran tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja. Peura on tutkinut Vaasan yliopiston Levon-instituutissa erityisesti bioenergiaa ja sen hyödyntämistä.

Peuran mukaan esimerkiksi maaseudulla omat raaka-aineresurssit riittäisivät isossa osassa Suomea energiantuotantoon. Peuran mukaan investoinnit kannattaisivat, koska silloin isot sähkö- ja energialaskut eivät virtaisi pois omalta alueelta tai koko maasta, vaan ne jäisivät suoraan omalle alueelle.

Useat tekijät jarruttavat muutosta

Uusiutuvaan energiaan siirrytään hitaasti, mutta Peuran mukaan on nähtävissä myönteisiä signaaleja muutoksesta.

- Muutos nykyisestä "fossiilisesta" uuteen "kestävään" energiahuoltoon on pitkäkestoinen yhteiskunnallinen prosessi. Tärkeää on ymmärtää prosessin keskeiset piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät. Uuteen käytäntöön pitää esimerkiksi saada osallisiksi kaikki osapuolet energian tuottajista, siirtäjistä ja "kauppiaista" aina yksittäisiin kuluttajiin, Peura valottaa väitöskirjassaan.

Jarruttavia tekijöitä on Peuran mukaan useita: tekniikka ja talous eivät ole tarpeeksi kehittyneitä, sosiaalinen vastustus on usein voimakasta, samoin vakiintuneen energiasektorin vastustus, eivätkä säädökset ole kohdallaan.

Energian tuotanto on yksi merkittävimpiä ympäristövaikutusten aiheuttajia, ja niinpä energiasektorin muutosprosessi ja uudistuminen ovat Peuran mukaan keskeisessä asemassa koko ihmiskunnan kannalta.