Kuluttaja-asiamies huolissaan asiakasprofiloinneita

Blogissaan kuluttaja-asiamies nostaa esiin tapauksia, joissa profiloinnin perusteella tietyille asiakkaille saatetaan myydä tuotteita kalliimmalla, koska heidät on profiloitu "halukkaiksi maksajiksi".

Kotimaa

"Onko sinut profiloitu halukkaaksi maksajaksi?", kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen kysyy blogissaan, jossa hän käsittelee erityisesti proflointiin perustuvaa hinnoittelua.

Blogissaan kuluttaja-asiamies nostaa esiin tapauksia, joissa profiloinnin perusteella tietyille asiakkaille saatetaan myydä tuotteita kalliimmalla, koska heidät on profiloitu "halukkaiksi maksajiksi". Jopa käytetty IP-osoite voi nostaa tuotteen hintaa nettikaupassa.

Dynaaminen hinnoittelu ei Dynamic pricing tai Personalized pricing on käytäntö, jossa peritään eri hintoja muista kuin kustannuksiin liittyvistä syistä. Nettiostosten perusteella meidät voidaan liittää johonkin ryhmään, jonka mukaiseksi haluamiemme tuotteiden hinta räätälöidään. Esimerksi Macin käyttäjät voivat joutua maksamaan korkeamman hinnan, koska heidät on profiloitu halukkaiksi maksajiksi. Suomalaiset taas esimerkiksi maksavat kirjoistaan enemmän.

Hentusen mukaan ilmiö on useimmille meistä uusi ja vaikeasti havaittava. Hinta voi määräytyä nettikaupassa jopa sen perusteella, mitä IP-osoitetta asikas käyttää. Ilmaisen sähköpostin käytön yhteydessä syntyvät henkilö- ja profilointitiedot voidaan myydä eteenpäin markkinointitarkoituksiin. Suurin ongelma on, etteivät markkinoinnin ja hinnoiittelun perusteet ole kuluttajalle läpinäkyviä.

Kuluttaja-asiamies korostaa blogissaan, että syntyviä ongelmia täyty ennaltaehkäistä ja ratkaista. Olennaista hänen mukaansa on, että tietojen keruun periaatteet ovat avoimia ja niiden käyttö on mahdollista estää.

Kuluttaja-asiamies toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisuudessa. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa kuluttajasuojan ja useiden muidenkin kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista.