Hyppää sisältöön

Maanotosta ja pohjavesistä kokonaiskuva

Kallion louhinta ja muu maa-ainesten otto aiotaan Pirkanmaalla sovittaa yhteen pohjavesien ja ympäristön suojelun kanssa. POSKI-hankkeessa kerätään kesän aikana tietoa varsinki Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevista alueista.

Kuva: Arja Lento / Yle

Maa-ainesten kaivuu pyritään lähivuosina suuntaamaan Pirkanmaalla mahdollisimman haitattomille alueille.

POSKI on Pirkanmaan liiton ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishanke. Maastotyöt alkavat tässä kuussa. Niissä selvitetään kallio-, sora- ja hiekka-alueet, pohjavesialueet sekä luonto- ja virkistysarvot.

Käytännössä asiantuntijat kiertävät maastossa ja ottavat pieniä näytteitä. Elokuusta lähtien on joissakin paikoissa luvassa myös kairauksia. Niihin pyydetään luonnollisesti maanomistajan suostumus. Muutoin liikutaan jokamiehenoikeuden puitteissa.

Tieto voi vähentää yhteentörmäyksiä

Maa-ainesten otto on aiheuttanut monin paikoin ristiriitoja. Tiedon toivotaan vähentävän niitäkin, kertoo maakuntainsinööri Satu Appelqvist Pirkanmaan liitosta:

- Näitäkin pyritään ratkomaan tämän hankkeen kautta. Tarkoitus on myös, että sopivia alueita pystyttäisiin osoittamaan maakuntakaavaan.

- 90-luvulla tutkittiin Tampereen kaupunkiseudun ympäristöä, nyt suunnataan maakunnan vielä tutkimattomille alueille, jotta saadaan kokonaiskäsitys kiviaines- ja pohjavesivarannoista, Appelqvist kertoo.

Varsinkin kallion louhinta-aikeita on ollut vireillä eri puolilla. Tie- ja yhdyskuntarakentamiseen tarvitaan jatkuvasti paljon maa-aineksia, joten alan yritykset tietysti pyrkivät haravoimaan kaikki mahdolliset raaka-ainelähteet, mieluimmin sopivan kuljetusetäisyyden päästä.

Kokonaiskuva sopivista ja vähemmän sopivista alueista on kuitenkin Pirkanmaalla ollut hajanainen. Keväällä 2015 valmistuvan hankkeen toivotaan selkeyttävän tilannetta.