Sähköasentajat puurtavat pisimpään, sotilaat eläkkeelle ensimmäisenä – katso koko lista työurista

Työurien pituudessa voi olla yli kymmenen vuoden erot ammattien välillä.

talous
Pisimmät ja lyhimmät työurat.
Kolme pisintä ja kolme lyhintä työuraa. Lähde: Eläketurvakeskuksen tutkimusrekisteriin perustuvat ennakkolaskelmat.Juha Rissanen, Yle uutisgrafiikka.

Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät tekevät Suomen pisimmän työuran ennen eläkkeelle siirtymistä, yli 42 vuotta, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreista ennakkolaskelmista. Myös käsityöläiset, hienomekaanikot ja valimoväki viihtyvät pitkään töissä.

Eläkepäivät koittavat varhaiten sotilasammateissa, keskimäärin 31 vuoden palveluksen päätteeksi. Seuraavaksi lyhyimmät työurat ovat opettajilla ja siivoojilla. Heidän pitää kuitenkin painaa töitä yli viisi vuotta enemmän kuin ammattiupseerien.

ETK:n laskelmien mukaan työurien pituudessa voi olla yli kymmenen vuoden erot ammattien välillä.

– Isoista ammattiryhmistä puolustusvoimien puolelta on kohtuullisen lyhyitä työuria muihin verrattuna. Sitten taas tarkkuutta vaativissa käsityöammateissa on pitkiä työuria, esimerkiksi sähköalan asentajilla, sanoo johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Kauton mukaan työurien pituuseroihin on lukuisia syitä.

– On eroja siinä esimerkiksi, että mitä on määritelty sopivaksi eläkeiäksi aikanaan. On erilaisia työnjatkamismahdollisuuksia eri ammateissa ja työkyvyttömyyden riskiä. Tekijöitä on hyvin monenlaisia.

Työuran mitta näkyy aikanaan kertyneessä kuukausieläkkeessä. Naisten miehiä pidempi eläkkeelläoloaika taas antaa yllättävän tuloksen sukupuolien väliselle eläkevertailulle.

– Koko eläkeajalla kerrytetty eläkkeiden yhteenlaskettu summa on miehillä ja naisilla yllättävän lähellä toisiaan, Kautto toteaa.

Miehet ja naiset jäävät nykyisin eläkkeelle käytännössä samanikäisinä, keskimäärin 60–61-vuotiaina. Keskieläke oli viime vuonna vajaat 1 500 euroa kuussa. Eläkkeensaajia on lähes 1,5 miljoonaa.

Sähköasentajat painavat pisimpään

Tästä taulukosta näet, minkä mittainen työura on eri ammattiryhmissä. Voit järjestää taulukon ammatin tai uran keston mukaan klikkaamalla sarakeotsikoita.

Taulukko kertoo työuran keskipituuden (mediaani) vuosina eri ammateissa. Mittarina ovat vanhuuseläkkeelle vuonna 2011 siirtyneet palkansaajat.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ammattiryhmä tai toimenkuvausVuotta
Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 42,3
Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 42,2
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 42,1
Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 41,6
Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 41,4
Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 41,3
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 41,3
Asiakaspalvelutyöntekijät 41,1
Prosessityöntekijät 41,1
Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 40,9
Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 40,9
Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 40,6
Myyjät, kauppiaat ym. 40,6
Kuljetustyöntekijät 40,6
Palvelutyöntekijät 40,5
Toimistotyöntekijät 40,1
Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 40,0
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 39,8
Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 39,8
Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 39,8
Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 39,4
Metsä- ja kalatalouden työntekijät 39,4
Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 39,3
Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 39,3
Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 39,1
Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 39,0
Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 38,8
Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 38,3
Lainopilliset, sosiaali- ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 38,2
Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 38,2
Suojelu- ja vartiointityöntekijät 38,1
Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 38,1
Terveydenhuollon asiantuntijat 37,8
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 37,8
Maatalouden ja eläintenhoidon työntekijät 37,6
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 37,4
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 36,6
Upseerit 31,1
Aliupseerit 30,9
Voit järjestää taulukkoa sarakeotsikoita klikkaamalla. Lähde: Eläketurvakeskuksen tutkimusrekisteriin perustuvat ennakkolaskelmat.