Jähmeät työvuorojärjestelyt polkevat kehitysvammaisten ihmisoikeuksia

Miltä tuntuisi, jos oma liikkuminen ja harrastaminen olisivat kiinni siitä, kuinka monta ihmistä on työvuorossa? Joku muu päättäisi siitä, pääseekö ulos tekemään ylipäätään mitään ja tilanne voisi jatkua vaikka koko elämän.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ihmisoikeuksien toteutuminen vaihtelee Suomessa kehitysvammaisten ihmisten asumisyksiköissä. Tämä käy ilmi Kynnys ry:n meneillään olevasta Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa -kartoituksesta. Valta virtaa -konferenssissa Tampere-talossa vaadittiin kehitysvammaisille ihmisille oikeutta tehdä omia valintoja.

- Ihmisoikeudet toteutuvat hyvin vaihtelevasti. Paljon on positiivista sanottavaa, mutta valitettavasti myös negatiivista, tilanne pitkälti riippuu asumisyksiköstä. Henkilökunnan asenteissa on valtavia eroja, sanoo suunnittelija Annina Heini.  

Yleisimmin epäkohtana on se, ettei kehitysvammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus toteudu.

Elämänpiiri muuttuu kapeaksi, kun muut ihmiset päättävät asioistasi.

Sanna Ahola

- Vaihtelee hyvin paljon, miten asumisyksikössä voi päättää omasta elämästään. Ihmiselle on aika dramaattista, kun ei saa toimia niin kuin hyväksi katsoo. Tästä seuraa helposti se, että ihmiset laitostuvat, vaikka asumisyksikkö ei olisikaan kovin iso. Ei enää pyydäkään sellaisia asioita, minkä tietää käytännössä mahdottomaksi toteutua. Elämänpiiri muuttuu kapeaksi, kun muut ihmiset päättävät asioistasi, projektipäällikkö Sanna Ahola.

Asennemuutos auttaisi jo paljon

Vaikka raha vaikuttaakin henkilökunnan määrään, on Sanna Aholan mukaan merkittävämpää se, että Suomi on laitoskeskeinen kulttuuri. Laitoksia on ollut pitkään ja on syntynyt organisaatiolähtöinen ajattelumalli. Toimitaan ylhäältä alaspäin, eikä aina mietitä asujaa.

- Esimies vaikuttaa hämmästyttävän paljon siihen, millä tavoin asumisyksikössä toimitaan. Asenteet voivat olla ongelmallisia, toki resurssikysymykset vaikuttavat myös. Lainsäädäntö ei niinkään ole ongelma, asenteista ja työtavoista on pitkälti kiinni kuinka hyvin asukas saa äänensä kuuluviin, Ahola sanoo.

Kehitysvammaisten asumisyksiköissä voi olla jopa sanktioita, jos asukas toimii niin kuin itse haluaa.

Ihmiset eivät saa tehdä mitä haluavat, saatetaan jopa sanktioida, jos kuitenkin tekevät.

Sanna Ahola

- Hälyttävää ovat erilaiset rajoitustoimet, rangaistuksetkin. Tämä liittyy myös osaltaan itsemääräämisoikeuteen. Ihmiset eivät saa tehdä mitä haluavat, saatetaan jopa sanktioida, jos kuitenkin tekevät, Ahola kertoo.  

Työvuorosuunnittelu vaikuttaa vahvasti elämän kulkuun

VIA-projekti on Kynnys Ry:n hallinnoima ja raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, jolla pyritään saamaan myös konkreettisia parannuksia asumisyksiköiden arkeen.

- Aiomme tuottaa sähköisen käsikirjan, jossa esimerkein tuodaan esille tietoa ihmisoikeuksista asumisessa. On jo nyt etsitty lupaavia käytäntöjä, ja niitä esitellään yksiköiden luvalla, Annina Heini sanoo.  

Hankkeen myötä moni asumisyksikkö onkin ottanut jo uusia käytänteitä arkeensa.

Ei kehitysvammaisia voi piilottaa, eikä kehitysvammaisten paikka ole marginaalissa.

Aleksi Neuvonen

- Usein kysymys on asenteista, mutta myös rahasta. Illalla on vähän henkilökuntaa, eivätkä asukkaiden iltamenot välttämättä onnistu. Työvuorosuunnittelu vaikuttaa siihen, miten ihmiset elävät elämäänsä, mikä on aika hälyttävä tilanne, Sanna Ahola sanoo.

Asumisyksikkö naapurustossa liennyttäisi asenteita

Espoossa vastustusta herättänyt asumisyksikkö keskustelutti myös Tampere-talon konferenssissa. Tutkija Aleksi Neuvosen mukaan Suomessa on ajateltu kehitysvammaisten paikka yhteiskunnassa väärin pidemmällä aikavälillä.

Kehitysvammaisilla voisi olla hyvinkin merkityksellinen rooli lähiyhteisössä ja naapuruston päivittäisessä elämässä.

- Ei kehitysvammaisia voi piilottaa, eikä kehitysvammaisten paikka ole marginaalissa. Kehitysvammaisten tekemiselle ja mukanaololle yhteiskunnassa pitää pystyä rohkeasti luomaan näkyvyyttä ja tilaa, ja sitä pitää tukea, Neuvonen sanoo.