Jyrki Yrttiahon puhe SKP:n edustajakokouksessa

Vasemmistoliitto haluaa hankkiutua eroon raisiolaisesta kansanedustajasta Jyrki Yrttiahosta. Puoluesihteeri Marko Varajärven mukaan syynä on se, että Yrttiaho kävi puoluekokouksen aikaan SKP:n tilaisuudessa ja arvosteli voimakkaasti vasemmistoliiton työtä hallituksessa. Yle Uutiset julkaisee Yrttiahon SKP:lle pitämän puheen.

politiikka

"Hyvät Toverit!

Edustajakokouksellenne valmisteltu esitys ”Talous ihmistä varten” on oivallinen poliittinen asiakirja. Sen arvio eriarvoistuvasta Suomesta on oikeaan osuva: ”Jyrki Kataisen johtama kuuden puolueen hallitus ja sen edeltäjät ovat avanneet portit suurpääoman yhä röyhkeämmälle saalistukselle… Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden roolina on selitellä markkinaehtoiset oikeistolaiset ratkaisut ainoiksi mahdollisiksi. Samalla hallitus on sitonut maamme yhä tiukemmin EU:n talouskurisopimuksiin.”

Tämän hetken talousnäkymiä hallitsee erityisesti eurokriisi. Työttömyyden kasvu ja suuryritysten henkilöstövähennykset, julkisen talouden kiristäminen ja siihen liittyvät veronkorotukset ovat kääntäneet myös kotimaisen kysynnän alenevaksi. Kriisin vaikutuksia kärjistää hallituksen väärä politiikka.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä on nyt lähes 100 000 henkeä suurempi kuin kriisin edellä viisi vuotta aikaisemmin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti yli kaksi vuotta työttömänä olleiden lukumäärä on kasvanut vauhdilla. Tilastoitu ns. laaja työttömyys on uusimpien tietojen mukaan pian 400 000. Yli 60-vuotiaiden työttömyys on noussut finanssikriisin taitevuotta 2008 jälkeen yli kolminkertaiseksi. Työnantajien EK:n ja hallitusten ajama varhaiseläkkeiden alasajo on tehnyt tehtävänsä.

Palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt vuoden 2011 loppupuolelta lähtien. Oikeata palkkaa saavien työllistettyjen lukumäärä on ennätyksellisen alhaalla verrattuna koko 1990- ja 2000-lukuun ja myös 1980-luvun loppuun. Hallitus on osoittanut palkkatukea vain nyt 28 000 työttömälle/kuukausi, vähemmän kuin kertaakaan 25 vuoteen! Sen sijaan ilmaista työharjoittelua ja palkatonta työtä on kyllä lisätty, jotta voidaan kehua kuinka paljon työttömiä on ”toimenpiteissä”.

Tämä kertoo karua viestiä hallituksen työvoimapolitiikasta. Uusoikeistolaisen linjansa mukaisesti se odottaa työllistämisihmettä hyytyviltä markkinoilta ja toivoo mittavien miljardiluokan verolahjoitusten herättävän joukkoirtisanomisia toteuttavia suuryrityksiä synnintuntoon ja työllistämään. Mutta realiteettien valossa hallitus tuijottaa vain hiipuvaan hillokseen ja uskoo suursijoittajille annettaviin kannusteisiin.

Todellisuudessa Suomessa bruttokansantuote ei ole vielä kohonnut edes kriisiä edeltäneelle tasolle ja se on jo kääntynyt uudelleen laskuun. Kokonaistuotanto pieneni viime vuoden huhtikuusta lähtien. Viimeisellä neljänneksellä pudotus oli 1,5 prosenttia. Teollisuustuotannon määrä on jo vuoden 2011 puolivälistä lähtien supistunut ja supistuu edelleen. Tavaran viennin 12 kuukauden arvo on viime kuukausina ollut noin 10 miljardia euroa pienempi kuin suurimmillaan ennen finanssikriisiä 2008 puolivälissä. Niin ikään rakennustuotannon määrä on laskusuunnassa.

Mutta mitkä ovat Jyrki Kataisen hallituksen merkittävimmät elvytystoimet? Täsmälääke on yhteisöveron alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin, kun se vastikään alennettiin 26:sta 24,5:een. Hallituksessa mukana olevat molemmat vasemmistopuolueet ovat vauhdittamassa omissa ohjelmissaan kiroamaansa verokilpailua. EU:n 27 prosentin ja OECD:n 32 prosentin keskimääräiset yhteisöverokannat jäävät kauas taakse tässä tuuletuksessa. Yritykset saavat lyhyessä ajassa yhteensä 1 350 miljoonan euron veronkevennykset, jotka varmuudella valuvat osinkoihin ja ulkomaille.

Syntyvä verotulojen vaje on suuri ja vuosi vuodelta kasvava. Siksi hallitus leikkaa valtionosuuksia vuoden 2017 tasossa bruttona jo 1,4 miljardia. Seurauksena kunnat korottavat verojaan ja velkaantuvat. Sosiaaliturvaa leikataan lapsilisien indeksijäädytyksellä. Sairausvakuutuksen korvauksiin tehdään uusia leikkauksia, jotka viime vuoden kehyspäätösten kanssa nousevat 203 miljoonaan.

Hyvät Toverit!

Tasapainoa etsitään uusliberalistisella veropolitiikalla: tasaverojen korotuksilla, kulutusta verottamalla ja kuristamalla pienituloisten toimeentuloa. Viime vuonna tehtiin arvonlisäveron yleinen korotus, joka yhdessä lehtien tilausmaksuveron ja vakuutusveron korotusten kanssa nousi 1 020 miljoonaan euroon. Muita kulutusveroja korotetaan nyt lisää 995 miljoonalla.

Miten naulan kantaan osuikaan uusliberalismia tutkinut David Harvey kirjassaan Uusliberalismin lyhyt historia. Hän totesi: Uusliberalismin tavoite jakaa tuloja uudelleen ja nostaa yläluokan asemaa on onnistunut. Käynnissä on ollut kaiken aikaa mitä hienostelevin muodoin käyty luokkataistelu, jossa edistyksellisetkin tutkijat ovat puhuneet luokkataistelun lakkauttamisesta."

Hallituksen budjettikehysriihen karkeista luvuista ja linjasta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: hallitusvasemmistolla on aika palata periaatteidensa, ohjelmiensa ja vaalilupaustensa ääreen työtätekevän ja pienituloisen kansan asialle.

Edustajakokouksenne asiakirja ”Talous ihmistä varten” avaa näköalaa toisenlaiseen talouteen, joka on ihmisiä varten eikä päinvastoin. Se syntyy työstä ja taistelusta. On selvää, että ne joilla nyt on raha ja valta, eivät luovu siitä vain vetoamalla hyvään tahtoon.Radikaalien muutosten toteuttaminen vaatii monien nykyisin vallalla olevien totuuksien ja rakenteisen kyseenalaistamista, päättäväistä ja joukkomittaista taistelua sekä laajaa oikeiston ja suurpääoman vastaista yhteistyötä… radikaali uudistus voidaan toteuttaa… Siihen tarvitaan ihmisen aktiiviseen osallistumiseen perustuvaa nykyaikaista sosialismia.

Hyvät Toverit!

Menestystä edustajakokouksellenne, menestystä työllenne!"