Äänitteiden tekijänoikeusuoja pitenee 70 vuoteen

Tekijänoikeuslakiin tehtävä muutos on seurausta EU:n suoja-aikadirektiivin muutoksista. Äänitallenteiden suoja-aika pitenee viidestäkymmenestä vuodesta seitsemäänkymmeneen vuoteen.

Kuva: Anu Pöntinen / Yle

Muusikoiden suoja paranee myös muulla tavalla. Jos tuottaja ei tarjoa äänitettä myyntiin, kun tallentamisesta on kulunut 50 vuotta, muusikko voisi irtisanoa oikeuksien luovutusta koskevan sopimuksensa, ja oikeudet palautuisivat muusikolle.

Hallitus esittää myös, että sanoitetun sävellysteoksen tekijänoikeuden laskemistapaa yhtenäistetään EU:ssa. Lainmuutoksen jälkeen suoja-aika lasketaan viimeksi kuolleen sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden marraskuussa.