Rundgren vaatii riippumatonta saamelaisselvitystä

Lappilainen keskustan kansanedustaja Simo Rundgren vaatii riippumatonta saamelaisalueiden analyysia ennen ILO 169 -sopimuksen allekirjoittamista. Rundgrenin mukaan pitäisi jopa selvittää, onko kaikilla Lapin kuntien kuntalaisilla oikeudellinen erityisasema suhteessa valtaväestöön. Lapin kuntien kulttuurinen perusta kun rakentuu hänen näkemyksensä mukaan juuri alueilla aikoinaan sijainneisiin lapinkyliin.

Kotimaa
Lapin kansanedustaja Simo Rundgren
Simo Rundgren, Lapin kansanedustaja, Suomen Keskusta.Suomen Keskusta

Rudgren jätti toimenpidealoitteensa eduskunnalle käsiteltäväksi tiistaina. Aloitteen on allekirjoittanut keskustan lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala.

Suomen valtion on laadittava kattava analyysi saamelaisten ja saamelaisalueen olosuhteista, kansanedustaja Simo Rundgren (kesk.) perää. Vasta tämän jälkeen valtio pystyisi hänen mielestään valmistelemaan ILO 169 -ratifiointia.

Rundgrenin mukaan tulisi selvittää, missä määrin nykyinen lainsäädäntö estää saamelaisia harjoittamasta kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja.

Simo Rundgren näkee, että riippumattoman ryhmän tulisi myös tutkia nykyistä saamelaismääritelmää, ja miettiä, voisiko erityistä oikeusasemaa laajentaa lainsäädännöllä kaikkiin lapinkylien väestöstä polveutuviin henkilöihin.

Hän kysyy jopa, voisiko kaikilla Lapin kuntalaisilla olla erityinen oikeusasema valtaväestöön nähden.

- Näiden kuntien nykyinen kulttuurinen tila on rakentunut vuosisatojen aikana porotalouden, maanviljelyksen, eränkäynnin, luontaiselinkeinojen ja kestävän kehityksen mukaisen luontomatkailun perustalle. Eli perustalle jonka nykyisten kuntien alueella sijainneet lapinkylät ovat luoneet, Rungren sanoo.

Määriteltävä olisi myös saamelaisalueen todellinen maantieteellinen ulottuvuus ja mihin valtion omistusoikeudet alueella perustuvat, hän sanoo.

Rundgrenin mukaan analyysin tulisi olla riippumaton, ja tutkimusryhmään pitäisi ottaa edustajia kansainvälisestä työjärjestöstä ILO:sta sekä eri alojen tunnustettuja tutkijoita.

- Olosuhdeanalyysin avulla selviäisivät faktat, joihin ihmisoikeustoiminnan tulee perustua ja edellytykset, joilla ratifiointia voidaan harkita, Simo Rundgren toteaa.