Ensiavun tiukoista tilanteista haetaan keinoja opettajan työhön

Tutkimuksessa etsitään opettajille apua käytännön tilanteisiin.

Kotimaa
Opettaja ja oppilas.
Yle

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on alkanut selvittää, voitaisiinko opettajille tehdä konkreettinen tukipaketti haastavien ja aggressiivisten oppilaiden kohtaamiseen opettajantyössä. Hoitotieteen laitos tekee tutkimuksen yhdessä Piikkiön yhtenäiskoulun opettajien kanssa. Tutkimus toteutetaan ryhmähaastetteluiden avulla, joiden aikana tutkijat kartoittavat opettajien koulupäivän aikana kohtaamia ongelmatilanteita. Tutkimuksen tavoitteena on saada kasaan verkkokurssi, joka on työkalu opettajille.

- Meillä on kokemusta vastaavanlaisen verkkokurssin toteuttamisessa hoitotyössä. Kokemukset hoitotyön osalta ovat olleet erittäin hyviä. Verkkokurssin avulla on voitu vaikuttaa ilmapiiriin, toimintatapoihin ja organisaation toimintaan, ja sen takia tämä on hyvin mielenkiintoista lähteä tarkastelemaan asiaa opetustyössä, Turun yliopiston hoitotieteen professsori Maritta Välimäki kertoo aloitetun tutkimuksen taustoista.

Välimäen mukaan hoitotyössä, esimerkiksi ensiavussa tai mielenterveystyössä, tapaa usein asiakkaita, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai ovat levottomia ja väkivaltaisiakin. Näistä tilanteista tutkimus pyrkii ammentamaan opetuspuolella, jossa on samankaltaisia tapauksia.

- Sen takia olemme haastatteleet opettajia, että saisimme tietää, mitkä ovat opettajien näkökulmasta haastavia tilanteita, joihin he tarvitsevat tukea.

- Tämä tutkimus lähtee pienestä pilotista yhden koulun kanssa. Mikäli tutkimukseen on laajempaa kiinnostusta, niin olemme kiinnostuneita tarvittaessa laajentamaan tutkimusta, Välimäki jatkaa.

Yhteiskunnallinen keskustelu innosti tutkimukseen

Suomessa on pitkään puhuttu opettajien työrauhasta ja heidän oikeuksistaan vaikeiden oppilaiden kohtaamisissa. Tämä ongelma on myös Turun yliopiston tutkimuksen taustalla.

- Seuraamme tarkasti yhteiskunnallista keskustelua. Nyt mitä siellä tapahtuu, on ollut tämä keskustelu opettajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista, mutta erityisesti lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa ja heidän pärjäämisestä, sanoo professsori Maritta Välimäki.