1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kuralan Kylämäki

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuralan asemakaavasta

Kuralan Kylämäen Ystävät valitti kaava-alueesta, koska yhdistyksen mielestä asuinalueen rakentaminen näivettää elävän historian museon toimintaa.

Kuralan Kylämäki

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Kuralan Kylämäen Ystävien valituksen Turun Säkömäen asemakaavasta. Hallinto-oikeuden mukaan kaava-alueen asuinkorttelit sijoittuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun alueen ulkopuolelle.

Kuralan Kylämäeltä katsottuna kaavan vaikutus maisemakuvaan on vähäinen. Kaava ei myöskään vaaranna luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Hallinto-oikeus suoritti alueella katselmuksen toukokuussa.

Alueelle rakennetaan erillispientaloja

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2012 Turun Kohmossa sijaitsevan Säkömäen alueen asemakaavan. Alue sijaitsee Hämeentien eteläpuolella Auranlaakson ABC-aseman vieressä. Alueen länsipuolella sijaitsee ns. elävän historian kylä, Kuralan Kylämäki.

Kaava-alueen itäpäähän on osoitettu kuusi erillispientalojen korttelialuetta, yhteensä 24 erillispientalotonttia. Muu osa kaava-alueesta on säilytettävää arvokasta peltoaluetta, jonne ei saa sijoittaa rakennuksia.

Lue seuraavaksi