Elatusvelvolliset yhä useammin maksukyvyttömiä

Vahvistettujen elatusapusopimusten määrä oli jopa lievässä laskussa 2000-luvun puolivälin tienoilla. Sopimusten määrä lähti kuitenkin kasvuun vuoden 2008 jälkeen.

Kotimaa
Isä ja lapsi syövät keittiön pöydän ääressä.
Mikko Stig / Lehtikuva

Lähes kolmanneksessa elatusapusopimuksista jää vahvistamatta elatusavun määrä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudesta raportista. Useimmiten syynä vahvistamatta jättämiseen on elatusvelvollisen kyvyttömyys maksaa elatusapua.

Elatusavun euromäärä jätettiin vahvistamatta 29 prosentissa elatusapusopimuksista, joita solmittiin vuonna 2012 kaikkiaan 46 457 kappaletta. Vielä vuonna 2005 euromäärä jätettiin vahvistamatta ainoastaan 11 prosentissa elatusapusopimuksia.

Vahvistettujen elatusapusopimusten määrä oli jopa lievässä laskussa 2000-luvun puolivälin tienoilla. Sopimusten määrä lähti kuitenkin kasvuun vuoden 2008 jälkeen. Useimmissa tapauksissa elatusavun määrä jäi alle 67 euroon kuukaudessa.

Elatusavulla on tarkoitus turvata riittävät elatus lapselle. Mikäli elatusvelvollinen ei kykene elatusta maksamaan, joudutaan turvautumaan Kelan maksamaan elatustukeen.