1. yle.fi
  2. Uutiset

Asiantuntija kritisoi väitteitä vanhemmuuden kustannuksista

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi pitää Suomen Yrittäjänaisten vanhemmuuden kustannusten tasaamista ajavan kansalaisaloitteen laskelmia puutteellisina. Aloitetta kannattaa yli puolet kansanedustajista.

Kotimaan uutiset
Odottava nainen raidallisessa paidassa.
Antti Eintola / Yle

Suomen Yrittäjänaisten kansalaisaloitteella halutaan muuttaa lakia niin, että vauvoista aiheutuvat vanhemmuuden kulut siirtyisivät työnantajilta verovaroin maksettaviksi. Etujärjestön laskelman mukaan yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa.

- Tämä on valtava kynnys palkata nuoria naisia ja tehdä lapsia tähän maahan, Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Heli Järvinen sanoo.

Kansalaisaloitetta kannattaa noin 110 kansanedustajaa useista eri puolueista. Mukana kannattajien joukossa on myös ministereitä. Muun muassa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kannattavat kansalaisaloitetta. Kansalaisaloite on kerännyt yhteensä noin 20 000 kannatusilmoitusta.

- Tämä on ensimmäinen kansalaisaloite Suomessa, jota tukee yli puolet eduskunnasta, Järvinen sanoo.

Epäselvä aloite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmen mukaan kansalaisaloitteessa on useita ongelmallisia kohtia ja kustannuslaskelmat perustuvat arvioihin.

- Eduskunnasta saatu kannatus on hyvin mielenkiintoista, koska on niin epäselvää mitä aloitteessa ollaan haluamassa ja ehdottamassa, Salmi sanoo.

Yksi perusongelmista Salmen mukaan on, ettei tällä hetkellä ole selvää kuinka iso kuluerä valtion rahoista halutaan kattaa.

Rohkaisu naisten palkkaamiseen

Suomen Yrittäjänaiset katsovat naisten ajautuvan nykyjärjestelyn vuoksi pätkätöihin. Aloitteen perustelujen mukaan pienet yritykset eivät uskalla palkata naisia, koska raskauden ja vauva-ajan kulut voivat koitua pienyrittäjälle liian suuriksi. Keskeisimpiä kulueriä ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut.

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmen mukaan työnantajataholle koituvista kuluista tehdään kansalaisaloitteessa suurempi ongelma kuin se todellisuudessa on. Työnantajia haastateltaessa avainhenkilöiden poissaolot sekä sijaisten hankkiminen ja kouluttaminen nimettiin perhevapaiden aiheuttamia kuluja suuremmiksi pulmiksi.

- Aloitteessa työnantajan lomapalkkakulut on arvioitu yläkanttiin, Salmi sanoo.

Työnantaja on oikeutettu hakemaan äitiys- tai vanhempainvapaalla olevan työntekijän lomapalkkakuluihin korvausta Kelalta. Salmen mukaan korvaukset jäävät kuitenkin usein hakematta pienissä yrityksissä esimerkiksi talousasioista vastaavan henkilön puuttuessa.

Vaihtoehtona Ruotsin malli

Kansalaisaloitteessa on luonnosteltu kaksi erilaista mallia vauvakustannusten kattamiseen. Ensimmäisessä mallissa ne kulut, joita Kela ei korvaa maksettaisiin yhteisistä verovaroista.

Toinen vaihtoehto on Ruotsin malli, jossa jokainen työssäkäyvä tuloveron maksaja osallistuu sairausvakuutusmaksullaan vauvakulujen kattamiseen. Etujärjestön laskelmien mukaan tämä tarkoittaisi keskivertopalkansaajan tuloista kuuden euron menoerää kuussa.

- Vauvat ovat yhteinen etu meidän tulevaisuudellemme, joten se kuuluisi yhteisen vastuun piiriin, Järvinen sanoo.

Tutkimuspäällikkö Salmen mukaan Ruotsissa valtaosa vanhemmuuden kustannuksista on kuitenkin edelleen työnantajien harteilla.

- Ruotsissa kulut katetaan työnantajan maksuilla ja valtio kattaa vain väliin jäävän erotuksen, Salmi sanoo.

Järvinen kertoo, että kansalaisaloitetta viedään kohti eduskuntakäsittelyä syksyllä eduskunnan naisverkoston kautta. Hän pitää mahdollisena, että aloite käsitellään eduskunnassa vahvan kansanedustajakannatuksen ansiosta jo ennen kansalaisaloitteeseen tarvittavaa 50 000 kannatusilmoitusta.

Lue seuraavaksi