Ay-johtajat kampeavat Mustajärveä ulos Vasemmistoliitosta

Lappilainen Vasenryhmän kansanedustaja Markus Mustajärvi sanoo kuulleensa luotettavalta taholta, että vasemmistolaiset ay-johtajat ovat päättäneet, että Jyrki Yrttiahoa ja Mustajärveä ei hyväksytä enää seuraavissa eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton ehdokaslistalle. Mustajärvi ihmettelee ay-johtajien halua sekaantua puolueen asioihin tällä tavalla.

politiikka
Markus Mustajärvi
Markus MustajärviYle
Vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi
Kuuntele Marko Varajärven ja Markus Mustajärven haastattelut.

Lappilainen kansanedustaja Markus Mustajärvi väittää Vasemmistoliiton valmistelleen jo pitkään Jyrki Yrttiahon ja hänen kampeamista ulos puolueesta.

- Siitä on aika vahvaa näyttöä, että tätä (kansanedustajaehdokkuuden estämistä) on Yrttiahon ja mahdollisesti myös minun osalta valmistelu jo pitkään, Mustajärvi sanoo.

Ketkä sitä valmistelevat?

- Puoluekokouksessa lauantai-iltana kaksi eri ay-johtajaa on sanonut, että SAK:n vasemmistoryhmä, eli nämä vasemmistotaustaiset ammattiyhdistysjohtajat ovat tehneet päätöksen, että edustaja Yrttiahoa ja minua ei enää oteta Vasemmistoliiton listoille eduskuntavaaleissa.

Kuinka luotettavina pidät näitä saamiasi tietoja?

- Täysin luotettavina. Aika ihmeellistä, että ammattiyhdistyseliitti operoi näin sivusta tämmöisiä, Mustajärvi sanoo.

Kritiikkiä pitää pystyä kestämään

Vasemmistoliiton vasta valitun puoluesihteerin Marko Varajärven mukaan kyse on tavanomaisesta kritiikistä, jota pitää pystyä myös Mustajärven ja Yrttiahon ottamaan vastaan. Puoluekokouksessa oli noin 300 edustajaa läsnä ja SAK:n vasemmistoryhmä edustaa siitä vain osaa.

- Se on normaalia puoluekokoustoimintaa, jossa erilaisia mielipiteitä tuodaan esille. Ei tällaisesta pidä loukkaantua, Varajärvi sovittelee.

Varajärvi ei myönnä kuulleensa, että puolueessa olisi valmisteltu Mustajärven kansanedustajaehdokkuuden estämistä. Yrttiahon tapausta Varajärvi pitää yksittäistapauksena.

- Yrttiahon menettelytavat on koettu puoluetta vahingoittavana, Varajärvi sanoo.