Kortepohjan DDR aiotaan suojella asemakaavalla

Jyväskylä kaavailee Kortepohjan vanhojen opiskelija-asuntojen suojelemista asemakaavalla. Ely-keskus vaati DDR:ksi kutsutun kerrostalon suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella, mutta Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan mielestä se on liian järeä suojelumuoto.

asemakaavat

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta haki reilu vuosi sitten purkulupaa Kortepohjan ylioppilaskylän suurimmalle kerrostalolle, MNOP-talolle. Purkamista perusteltiin sillä, että talo vaatisi lähivuosina kallista peruskorjausta.

Keski-Suomen ely-keskus kuitenkin vaati purkuluvan eväämistä. Myös Keski-Suomen museon mukaan rakennukset tulisi suojella, sillä ne edustavat ensimmäisiä opiskelija-asuntoja.

Nyt Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on kallistunut suojelun kannalle. Lautakunta ehdottaa, että talokompleksi suojellaan asemakaavalla. Seuraavaksi asiaa käsitellään Jyväskylän kaupunginhallituksessa.