Työntekijöiden sananvapauden rajoittaminen huolestuttaa Julkisen sanan neuvostoa

Suomalaistoimittajien on vaikea löytää haastateltavia hankalia aiheita käsitteleviin juttuihin. JSN:n mukaan pelon ilmapiiri näkyy suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa.

Kotimaa

Julkisen sanan neuvosto JSN on huolestunut suomalaisesta keskustelukulttuurista. Neuvosto on pannut merkille, että erilaisten organisaatioiden esimiehet rajoittavat alaistensa oikeutta ilmaista mielipiteitään julkisuudessa. Rajoituksia ja kieltoja on perusteltu työnjohto-oikeudella. Sitä ei ole tarkkaan määritelty, joten säännöt voivat olla epämääräisiä.

- Suomea pidetään sananvapauden mallimaana, mutta nyt on syytä olla huolissaan, sanoo JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen.

Suomea pidetään sananvapauden mallimaana, mutta nyt on syytä olla huolissaan.

Risto Uimonen

Uimosen mukaan tapauksia, joissa esimies rajoittaa alaisensa ilmaisunvapautta, on joka päivä. Hän painottaa, että työntekijöiden on oltava tietoisia omista oikeuksistaan.

- Mutta näistä ei puhuta ääneen, hän huomauttaa.

Uimosen mukaan JSN antaa kannanottoja äärimmäisen harvoin. Sananvapaus on perustuslaillinen oikeus, joten nyt neuvosto näki kannanoton tarpeelliseksi. Taustalla ovat myös toimittajien mahdollisuudet tehdä työtään hyvin.

Julkisen sanan neuvoston työssä aihe tulee esille usein. Tapauksia on monenlaisia. Esimerkiksi eräs kaupunki oli kieltänyt rehtoria esiintymästä ammattilehdessä nimellään rehtorina. Aiemmin julkisuudessa on pohdittu sitä, että yhä useampi suomalaistutkija vaikenee tutkimustuloksistaan vihapostin ja jopa tappouhkausten pelossa.

Ongelma heijastuu myös toimittajien työhön. Vaikea aihe ovat esimerkiksi lapset. Eräässä tapauksessa toimittaja löysi 70:stä päiväkodin johtajasta vain yhden, joka suostui puhumaan lasten lomista ja hoitopäivien pituudesta. Sittemmin johtajan esimies ilmoitti, etteivät tämän näkemykset vastaa kaupungin linjaa. Haastattelu jätettiin julkaisematta, sillä toimitus ei halunnut vaikeuksia päiväkodin johtajalle.

Ilmapiiri näkyy JSN:n mukaan poliittisessa päätöksenteossa, myös hallituksessa. Viime keväänä valtioneuvosto aloitti yhtenäisen strategisen viestinnän uudistamisen. Sen tarkoitus on yhtenäistää ministerien ja ministeriöiden esiintymisiä tiedotusvälineissä. JSN pelkää, että tästä voi seurata terveen poliittisen keskustelun hiljentämistä.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että oikeus sananvapauteen on demokraattisen sivistysvaltion perusta.