Hartolaan 11 uutta räjähdevarastoa

Hankkeen taustalla on Puolustusvoimien varikko- ja varastotoimintojen kehittäminen. Uusilla varastosuojilla halutaan taata turvallinen ja säädösten mukainen räjähteiden varastointi.

Kotimaa

Hartolan räjähdevarastojen rakentamisasia etenee. Raha-asianvaliokunta päätti tämän päiväisessä kokouksessaan, että se puoltaa hanketta. Uusien varastojen rakentaminen aloitettiin tänään keskiviikkona.

Hankkeen taustalla on Puolustusvoimien varikko- ja varastotoimintojen kehittäminen.

Tulevaisuuden asejärjestelmien uskotaan tuovan räjähteisiin yhä enemmän elementtejä ja elektroniikka. Turvallisuuden takaaminen edellyttää stabiileja ja valvottuja varastointiolosuhteita.

Hartolan Kanteleen varastoalueelle rakennetaan 11 uutta maapeitteistä varastosuojaa. Hankkeen ensimmäisen osan pitäisi valmistua ensi kesänä ja toisen osan ensi vuoden loppuun mennessä.

Uusilla varastosuojilla halutaan taata turvallinen ja säädösten mukainen räjähteiden varastointi myös Hartolassa.