Tutkimus: Suomalaiset valmiita valtion menoleikkauksiin

Toisaalta suomalaiset eivät ole valmiita vaihtamaan vapaa-aikaansa työntekoon, selviää T-Median tutkimuksesta. Työelämässä suomalaisille on tärkeintä työn mielekkyys.

talous

Suurin osa suomalaisista hyväksyy valtion menoleikkaukset, selviää T-Median Kansan arvot -tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 004 suomalaista. Vastaajista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että valtion tulisi leikata kulujaan velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Suomalaiset ovat myös valmiita kartuttamaan valtion kassaa. Neljä viidestä sanoi, että työn tekeminen ja verojen maksaminen on kaikkien velvollisuus. Ainoastaan 6 prosenttia vastaajista hyväksyi sen, että ihmiset elävät sosiaalituilla, vaikka voisivat käydä töissä.

Toisaalta suomalaiset eivät ole valmiita vaihtamaan vapaa-aikaansa työntekoon. Vain joka seitsemäs olisi valmis lisäämään työtuntiensa määrää, ja vain joka neljäs hyväksyisi eläkeiän noston.

Työelämässä suomalaisille on tärkeintä työn mielekkyys. Vakituista, turvallista työsuhdetta pidetään selvästi tärkeämpänä kuin esimerkiksi uralla etenemistä. Työsuhteen turvallisuutta piti tärkeänä 82 prosenttia vastaajista, uralla etenemistä taas 46 prosenttia vastaajista.

Suomalaiset myös uskovat mahdollisuuksiinsa viime vuosien heikosta talouskehityksestä huolimatta. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kokee voivansa vaikuttaa elämänsä kulkuun erittäin tai melko paljon.