Inkoon viimeinen tuulivoimala suljetaan

Voimala on aiheuttanut enemmän melua kuin ympäristöluvassa sallitaan.

Kotimaa
Inkoon Barösundin tuulivoimala suljetaan melun vuoksi.
YLE

Inkoon Barösundin tuulivoimala suljetaan.

Inkoon ympäristölautakunta on perunut Saba Wind Oy:lle vuonna 2002 myönnetyn ympäristöluvan.

Syynä päätökselle on, että voimala on jatkuvasti tuottanut enemmän melua kuin alkuperäisessä ympäristöluvassa sallitaan.

Tuulivoimayritys ei myöskään ole ehdottanut riittäviä toimia melun vähentämiseksi.

Lautakunta vaatii, että kaikki energiantuotanto on lopetettava ja roottori pysäytettävä kuukauden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman.

Lähiasukkaat ovat vastustaneet Inkoon tuulivoimaloita niiden rakentamisesta lähtien.