Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelijat ja paikalliset valittivat Talvivaaran ympäristöluvasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kumppaneineen on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muutoksesta. Valittajat vaativat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja Talvivaaran juoksutusten kieltämistä kiireellisenä.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Vaasan hallinto-oikeudelle suunnatun valituksen takana ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Jormaskylä–Korholanmäki-osakaskunta, sekä Pohjois-Savon ja Kainuun luonnonsuojelupiirit.

He perustelevat vaatimustaan muun muassa sillä, että juoksutukset aiheuttavat merkittävää haittaa vesistölle. Myös metallien liuotus ja talteenotto on valituksen mukaan kiellettävä, koska toiminta poikkeaa oleellisesti voimassa olevasta luvasta. Tämä aiheuttaa järjestöjen mukaan merkittävää haittaa vastaanottavissa vesistöissä.

Suunniteltujen poikkeusjuoksutuksen puhdistusmenetelmät eivät ole valittajien mielestä riittäviä. Kaivoksen alapuolinen vesistö ei valittajien mukaan kestä tulevaa kuormitusta varsinkin, jos on kuivaa. Voimakkaalla juoksutuksella voi olla valittajien mielestä muutakin haittaa, esimerkiksi aikaisempien juoksutusten sakat voivat lähteä liikkeelle.

Valituksen mukaan aluehallintovirasto on päättänyt luvasta puutteellisin tiedoin.