Tutkimus: Äidinmaidolla kasvaneet etenevät yhteiskunnassa

Brittitutkijat ovat löytäneet lisänäyttöä rintaruokinnan pitkäaikaisille vaikutuksille. Tutkijoilla ei ole tietoa siitä, onko kyseessä äidin ja lapsen läheisyyden ja maidon ravintoaineiden yhteisvaikutus.

Ulkomaat

Pikkulapsina rintaruokituilla on liki neljänneksen paremmat mahdollisuudet edetä yhteiskunnassa verrattuna niihin, jotka ovat jääneet ilman äidinmaitoa, kertoo tuore tutkimus.

- Tutkimuksemme tuo lisänäyttöjä rintaruokinnan terveysvaikutuksista. Imetyksellä voi olla lapselle elämänmittaisia sosiaalisia etuja, brittiläinen tutkimusryhmä kuvailee.

Tutkijoiden aineisto koostui kahdesta ryhmästä: ensimmäiseen kuului liki 17 500 vuonna 1958 syntynyttä brittiä ja toiseen lähes 16 800 vuonna 1970 syntynyttä. Tutkijat vertailivat ihmisten yhteiskunnallista asemaa. He vertasivat millaisissa oloissa nämä olivat eläneet noin kymmenvuotiaina ja sittemmin noin 33-vuotiaina. Yhteiskunnallinen asema määriteltiin sen mukaan, olivatko he aikuisina vähän vai paljon ammattitaitoa vaativissa tehtävissä vai kenties johtoasemassa.

50-luvun lopussa syntyneiden ryhmästä 68 prosenttia oli vauvoina rintaruokinnassa. Nuoremmassa ikäryhmässä näin oli vain 36 prosentin kohdalla.

- Rintaruokinta tehostaa aivojen kehitystä, lisäksi rintaruokituilla lapsilla on vähemmän stressin oireita verrokkeihin verrattuna, tutkijat kertovat lausunnossaan.

Heidän mukaansa on mahdotonta arvioida ovatko lapselle hyödyllisempiä äidinmaidon ravintoaineet vai yhteys, joka muodostuu äidin ja lapsen välille imetyksen aikana vai näiden yhteysvaikutus.

Tutkimustulokset on julkaistu Archives of Disease in Childhood -tiedelehdessä.

Lähteet: AFP