Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten taustat halutaan tarkempaan syyniin

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että vastuu rikostaustan tarkistamisesta jäisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle.

Kotimaa

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustat voidaan tarkistaa ensi vuoden alkupuolelta alkaen, jos oikeusministeriön työryhmän ehdotus toteutuu. Rikosrekisterin tarkistamiseen tarvitaan kuitenkin vapaaehtoistyöntekijän oma suostumus.

- Jos ajatellaan vaikka pieniä paikkakuntia, joissa samat vanhemmat toimivat vuodesta toiseen valmentajina ja ohjaajina, niin olisihan se varsin erikoista, jos kaikista pitäisi se selvitys pakollisesti tehdä, selittää oikeusministeriön työryhmää vetänyt lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin.

Wallin myöntää, että myös käytännön näkökulma painaa.

- Kiistatta tietysti on myös niin, että vapaaehtoistoiminnassa työskenteleviä on niin paljon, että menettelyn ulottaminen kaikkiin heihin vaatisi aika paljon kustannuksia ja henkilöresursseja.

Wallin arvioi, että rikostaustan tarkistamisen laajentaminen koskisi noin 20 000:ta lasten parissa toimivaa vapaaehtoista.

Työryhmän ehdotuksen mukaan vastuu rikostaustan tarkistamisesta jäisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle.

- Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä arvioi ne tehtävät, joissa tätä taustaselvitystä pyydetään, Wallin selittää.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustat on tarkistettu jo vuodesta 2003. Työntekijöiden on itse toimitettava rikosrekisteriote työnantajalle. Vapaaehtoistoiminnassa rikosrekisterioteen tilaisi toiminnan järjestäjä - jos vapaaehtoistyöntekijä antaa suostumuksensa.

Nykylain mukaan vapaaehtoisten taustat selvitetään lähinnä koululaisten iltapäiväkerhoissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hallituksen on määrä antaa asiasta lakiesitys eduskunnalle syksyllä. Laki astuisi voimaan ensi vuoden alkupuolella.