Hyppää sisältöön

Laakajärven vedenlaatu huononi taas Talvivaaran vuotojen vuoksi

Laakajärvestä on toukokuun lopussa mitattu kohonneita mangaani- ja kalsiumpitoisuuksia.

Kuva: Pertti Huotari / Yle

Laakajärven pohjoisosan vedenlaatu on jälleen heikentynyt Talvivaaran kaivoksen viime vuoden lopussa sattuneiden vuotojen vuoksi. Pohjois-Savon ELY-keskus kartoitti toukokuun lopussa Laakajärveltä Lastukoskeen ulottuvien vesistöjen tilaa.

Mittauksissa selvisi, että osin Pohjois-Savossa sijaitsevan Laakajärven kalsium- ja mangaanipitoisuuden ovat nousseet.

- Kalsium voi vaikuttaa positiivisestikin, vähentämällä metallien haitallisuutta. Toisaalta se voi välillisesti rehevöittää järveä ja muuttaa lajikoostumusta, kun toiset lajit menestyvät kalsiumpitoisessa vedessä ja toiset eivät, limnologi Taina Hammar Pohjois-Savon ELY-keskuksesta toteaa.

Laakajärven vedenlaatu parani ELY-keskuksen mukaan viime vuonna jo huomattavasti, mutta nyt kehitys on kääntynyt huonompaan suuntaan.

Erityisesti kohonnut mangaanipitoisuus voi olla vahingollista vesieliöstölle.

- Laakajärvestä mitattu pitoisuus 870 mikrogrammaa litrassa on sillä alueella, että se mahdollisesti hidastaa eliöiden kasvua ja heikentää lisääntymistä, Hammar kertoo.

Järven pohjoispäässä myös sulfaattipitoisuus on edelleen tasolla, joka saattaa olla haitallinen herkimmille vesieliöille.

Mangaania lukuun ottamatta metallipitoisuudet ovat edelleen alhaisia järvessä. Laakajärven vedenlaatu on kuitenkin selvästi parempi kuin se on ollut huonoimmillaan eli vuoden 2011 loppupuolella.

Vesistöreitin alemmissa vesistöissä paraneva kehitys on vielä jatkunut.

Näytteenottokierros uusitaan loppukesällä.

Korjaus artikkeliin: Laakajärven vedenlaatu on heikentynyt Talvivaaran viime vuoden lopussa sattuneiden vuotojen, ei huhtikuisen vuodon seurauksena