1000 kiloa haitallista ainetta Eurajokeen - asia syyteharkintaan

Poliisitutkinta Euran Kauttualla sijaitsevan Jujo Thermalin paperitehtaan kemikaalipäästöistä on valmistunut. Asia siirtyy syyteharkintaan nimikkeellä epäilty ympäristön turmeleminen.

luonto
Jujo thermal
Yle

Jujo Thermalin Kauttuan paperitehtaan kemikaalipäästöön liittyvä esitutkinta on päättynyt. Asia siirtyy syyteharkintaan.

Esitutkinta on liittynyt toukokuussa 2011 tapahtuneeseen bisfenolipäästöön. Sen seurauksena Eurajokeen pääsi jäteveden mukana 1000 kiloa ympäristölle haitallista bisfenoli A:ta.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan päästö johtui teknisen prosessin pysäyttämisen ja uudelleenkäynnistyksen aikana sattuneesta virheestä, jonka seurauksena putkistoon liittyvä venttiili jäi auki. Näin kemikaalia pääsi jäteveden mukana puhdistamolle ja siitä edelleen Eurajokeen 3 tunnin ajan.

Bisfenoli A:tä käytetään erikoispaperin tuotantoprosessissa. Kemikaali on luokiteltu vesieliöstölle vaaralliseksi sekä lisääntymiselle vaaralliseksi kemikaaliksi eikä sitä saa päästää vesistöön tai maaperään. Kemikaali on kuitenkin biologisesti hajoava. Sen puoliintumisaika on vedessä on 3-4 vuorokautta.

Tehtyjen mittausten perusteella Eurajoen bisfenoliarvot ovat ajoittain olleet huomattavasti yli sen, mitä EU-riskiarvioinnissa pidetään haitattomana pitoisuutena vedessä. Mittaustuloksena saatujen arvojen mukaan ylitys on Eurajoessa ollut tapahtuman jälkeen pahimmillaan satoja kertoja suurempi kuin haitattomaksi arvioitu pitoisuus.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus