Suomen Afganistanin ISAF-joukot keskitetään Mazar-e-Sharifiin

Wardakin maakunnassa työskentelevät erikoispoliisin kouluttajat siirtyvät samaan tukikohtaan suomalaisten kriisinhallintajoukkojen kanssa loppuvuoden aikana.

Kotimaa

Suomen Afganistanin ISAF-joukot keskitetään Mazar-e-Sharifiin. Wardakin maakunnassa toiminut suomalainen erikoispoliisin kouluttajaryhmä siirtyy tämän vuoden aikana suomalaisten kriisinhallintajoukkojen tukikohtaan Mazar-e-Sharifiin.

Maavoimien operaatiopäällikön, prikaatikenraali Petri Hulkon mukaan ryhmän siirto liittyy ISAF-operaation muutokseen. Joukkoja tullaan jatkossa keskittämään isoihin keskuksiin eri puolilla Afganistania. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen muutto yhteen paikkaan helpottaa myös toiminnan logistisia järjestelyjä.

- Wardakista Kabulin läheltä siirtyy Mazar-e-Sharifiin hieman alle kymmenen henkeä. Meillähän on mandaatti 145 henkilöön ja tällä hetkellä ollaan aika lähellä sitä määrää Afganistanin alueella. Näistä pääosa alkaa toimia mentorina eli varsinaiset operaatiot ovat Afganistanin turvallisuuspoliisin ja armeijan vastuulla. Samalla myös yhteisoperaatiot tulevat vähentymään, kertoo prikaatikenraali Hulkko.

Wardakista siirtyvän ryhmän tehtävä on kouluttaa ja neuvoa Afganistanin turvallisuuspoliisin Balkhin maakunnallista valmiusyksikköä. Neuvonantajaryhmä myös suunnittelee valmiusyksikön toimintaa ja tukee sen johtamista.

Ryhmän sotilaat tullaan rekrytoimaan etupäässä Utin jääkäriryhmentistä.

- Sieltä löytyy sopivaa henkilökuntaa kouluttamaan tätä erikoispoliisia. Nyt halutaan yhtenäinen koulutusmuoto ja siksi Utin rykmentti on valittu erikoispoliisin kouluttajiksi, toteaa Hulkko.

Suomalainen krisiinhallintajoukko Afganistanissa jatkaa maan omien turvallisuusviranomaisten tukemista nykyisen ISAF-operaation eli vuoden 2014 loppuun. ISAF:n seuraajaoperaatioon osallistumisesta päätetään erikseen.

Vastuu Afganistanin turvallisuudesta siirtyi Natolta maan omille joukoille viime viikolla. Vaihdon myötä myös Nato-joukoilla on enää Afganistanin omia turvallisuusjoukkoja tukeva rooli, ja viimeistenkin sotilaiden on määrä vetäytyä Afganistanista 18 kuukauden kuluessa.