AL: Kelalla perinnässä yli 200 miljoonaa maksamattomia elatusapuja

Kela maksoi viime vuonna 39 000 lapsen elatusavun vanhemman maksukyvyttömyyden takia.

Kotimaa

Kelalla on perinnässä yhteensä 217 miljoonaa euroa elatusapua, kertoo Aamulehti. Viime vuonna summasta perittiin takaisin 72 miljoonaa euroa, joista 50 miljoonaa ulosotossa.

Kela maksaa elatustukea enimmillään 150 euroa kuukaudessa, jos lapsen vanhempi on maksukyvytön. Rahoja ei peritä takaisin, jos maksukyvyttömyys todetaan elatusapusopimuksessa.

Joissain tapauksissa vanhempi jättää elatusmaksut maksamatta, vaikka maksuvelvollisuus on kirjattu elatusapusopimukseen. Silloin lähivanhempi voi hakea elatustuen Kelalta ja Kela perii myöhemmin elatusavun takaisin elatusvelvolliselta.

Elatusvelka on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana kymmenyksellä. Vuonna 2009 velkapotti oli vielä noin 237 miljoonaa euroa.

Kela maksoi viime vuonna 39 000 lapsen elatusavun vanhemman maksukyvyttömyyden takia.

Paula Schuth
Yle Uutiset