1. yle.fi
  2. Uutiset

Lämmin kesä on tuonut asiakkaita selviämisasemalle

Juhannuksen jälkeen asemalle on tuotu 200 asiakasta enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Loppukesästä valmistuu uusi selviämisasema poliisilaitoksen yhteyteen.

Selviämisasema

Lämmin alkukesä on lisännyt asiakkaiden määrää Tampereen selviämisasemalla. Tähän mennessä hoitoon on kuljetettu yli 550 henkilöä. Viime vuoden kesäkuussa määrä oli 350.

Tampereelle valmistuu uusi selviämisasema runsaan kahden kuukauden kuluttua. Poliisilaitoksen yhteyteen tuleva selviämisasema helpottaa talteenoton arviointia, toteaa apulaispoliisipäällikkö Mikael Rekola Pirkanmaan poliisista.

- Putkan ja selviämisaseman ovet ovat tulevaisuudessa rinnakkain ja arviointi asiakkaan sijoittumisesta tapahtuu poliisin ja selviämisaseman henkilökunnan kesken neuvottelemalla.

Rekolan mukaan arvioinnissa tärkeitä tekijöitä ovat asiakkaan terveydentila sekä toisaalta aggressiivisuustila.

- Jos kysymyksessä on aggressiivinen asiakas, niin lähtökohtaisesti hänet sijoitetaan poliisin putkaan.

Lue seuraavaksi