Sisäasiainministeriöstä tulee sisäministeriö

Ministeriö uudistaa nimensä ytimekkäämmäksi. Vuonna 1809 toimintansa aloittanut sisäministeriö tunnettiin alun perin hallituskonseljin kansliatoimikuntana.

Kotimaa

Sisäasianministeriö vaihtaa virallisen nimensä sisäministeriöksi. Uudistuksen myötä myös sisäasianministerin nimike vaihtuu sisäministeriksi.

Syynä uudistukseen on se, että käyttökielessä ministeriö on tunnettu sisäministeriönä jo pitkään. Myös valtioneuvoston viestintä on käyttänyt lyhyempää nimeä jo vuodesta 2010.

Suomenkielisen nimen vaihdos ei vaikuta ministeriön muunkielisiin nimiin. Ministeriön ruotsinkielistä nimeä viilattiin virtaviivaisemmaksi jo vuonna 1983. Tuolloin nimeksi tuli inrikesministeriet entisen ministeriet för inrikesärendena sijasta.

Valtioneuvoston torstaina tekemä esitys sisäministeriön nimenmuutoksesta vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. Muutoksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa.

Vanha nimi oli käytössä 90 vuotta

Sisäministeriön vanha nimi oli käytössä 90 vuoden ajan. Ministeriö aloitti toimintansa vuonna 1809. Tuolloin ministeriö tunnettiin hallituskonseljin kansliatoimikuntana. Kansliatoimikunta huolehti paitsi turvallisuudesta, myös lähes kaikista julkisista palveluista. Vähitellen näitä tehtäviä hajautettiin muille ministeriöille.

Vuonna 1869 nimeksi vaihtui siviilitoimituskunta, ja vuonna 1917 sisäasiaintoimituskunta. Itsenäisyyden vuonna 1918 ministeriö nimettiin sisäasiainministeriöksi. Vuonna 2008 sisäasianministeriön tontilta siirtyivät sekä lääni- ja kunta-asiat että aluekehitysasiat. Näiden tilalle tuli vastuu maahanmuuttoon liittyvistä asioista.

Sisäministeriön alaisuuteen kuuluvat tänä päivänä muun muassa yleinen turvallisuus, poliisi ja pelastustoimi, maahanmuuttoon ja kansalaisuuteen liittyvät asiat, rajaturvallisuus ja siviilikriisinhallinta.

Ulkoasiainministeriöllä ei ole vastaavia suunnitelmia. Valtiosihteeri Pentti Torstilan mukaan nimenvaihdos kävisi kukkarolle, sillä se vaatisi muun muassa tietojärjestelmien, lomakkaiden ja visuaalisen ilmeen päivittämistä.

- Etsimme tällä hetkellä säästöjä, emme uusia kuluja, Torstila toteaa.