Pori lähti salailun tielle

Porin kaupungin päätös salata perusturvan tutkintapyynnön peruminen herättää hämmästystä. Kaupunginhallitus päätti salata päätöksen kokonaisuudessaan kaupunginjohtajan vaatimuksesta.

Kuva: Antti Laakso / Yle

Porin kaupunginhallitus teki viime vuonna tutkintapyynnön apulaiskaupunginjohtajasta ja perusturvan johtavista virkamiehistä. Syynä olivat epäillyt johtamisepäselvyydet.

Nyt kaupunki yllättäen perui tutkintapyynnöt - mutta ei halua kertoa sitä julkisuuteen. Asia oli merkitty kaupunginhallituksen kokouksessa salaiseksi, ja kaupunginjohtaja oli erikseen vannottanut, että kukaan huoneessa istuja ei saa vuotaa asiaa julkisuuteen.

Koko asia ei olisi tullut tietoon, ellei poliisi sattumalta olisi lähettänyt siitä tiedotetta. Edes asianomaisille eli rikoksesta epäillyille ei ole kerrottu asiasta.

Päätöstä ei voida antaa, koska asiakirja on salassa pidettävä.

Vs. hallintopäällikkö Outi Johansson

Tiedotuslinja on muuttunut täysin, sillä aiemmin kaupungin johto on kommentoinut asiaa julkisuudessa avoimesti.

Kaupunki vetoaa julkisuuslain oikeudenkäyntipykälään

Kaupunki teki tutkintapyynnön suuren julkisuuden saattelemana. Siksi tuntuu hyvin oudolta, että kaupunki on nyt vetäytynyt salailun tielle.

Kun Yle Satakunta pyysi asiasta tehtyä päätöstä tiedoksi, kaupunki vastasi, että asiakirja on salainen.

- Päätöstä ei voida antaa, koska asiakirja on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 19 kohdan perusteella, vs. hallintopäällikkö Outi Johansson vastasi pyyntöön.

Kyseinen julkisuuslain momentti kuuluu: "Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat --- viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön --- etua oikeudenkäynnissä".

Porilla on vapaus kommentoida omia asioitaan.

Rikoskomisario Kirsi Kujala

Mutta mihin omia etujaan koskevaan oikeudenkäyntiin kaupunki on valmistautumassa, kun se kerran itse on ilmoittanut poliisille, ettei sillä ole vaatimuksia perusturvan johtoa kohtaan?

- Tätä asiaa kommentoi vain kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö Johansson toteaa kymmenen sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

Emme ole tavoittaneet kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosta perustelemaan salailupäätöstä. Muu kaupungin johto vaikenee asiasta. Yle Satakunta kysyi poliisilta, onko poliisi pyytänyt Poria olemaan kommentoimatta asiaa.

- Pori päättää itse, miten se kommentoi päätöksentekoaan. Me emme ole tällaista toivetta esittäneet. Porilla on täysi vapaus kommentoida omia asioitaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kujala kertoo.

Moni kysymys jää vaille vastausta

Nyt on esimerkiksi täysin epäselvää, mistä syystä kaupunki on muuttanut mielipiteensä ja perunut vaatimukset. Samoin jää vaille vastausta, vieläkö Porin kaupunki on sitä mieltä, että perusturvan johto on toiminut väärin perusturvan palvelujen sopimisessa.

Yhtä lailla jää kuulematta, miksi kaupunginjohto pitää uutta päätöstä kokonaisuudessaan niin arkaluontoisena, että se - vastoin aiempaa linjaansa - ei halunnut asiaa miltään osalta julkisuuteen. Kaupunki ei ole kertonut edes sitä, pitävätkö poliisin julkisuuteen tuomat tiedot paikkansa vai eivät.

Poliisi sanoo, että asiaa on tutkittu epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena. Kyse on virallisen syytteen alaisista rikoksista, joten niiden tutkinta ei riipu yksin Porin vaatimuksista. Poliisi kertoo jatkavansa edelleen esitutkintaa. Se kuitenkin jatkuu todennäköisesti vasta kesälomien jälkeen.

Satakunnan Kansa ja Yle Satakunta eivät hyväksy Porin kaupungin toimintaa perusturvan virkamiehiä koskevassa tutkintapyyntöasiassa. Toimituksissa ollaan huolissaan siitä kehityksestä, joka Porin kaupungin päätöksenteon avoimuudessa on meneillään.

Toimitukset vaativat torstaina yhteisessä kannanotossaan Porin kaupunginhallitusta julkistamaan päätöksensä perua perusturvan virkamiehiä koskeva tutkintapyyntö ja perustelemaan päätöksensä julkisesti.

Sekä Yle että Satakunnan Kansa ovat jättäneet kaupunginhallitukselle myös virallisen pyynnön tietojen julkistamisesta.