Puhdistamatonta jätevettä pääsi Keravanjokeen

Vuotokohta on saatu korjattua ja veden laatua valvotaan.

Puhdistamatonta jätevettä pääsi virtaamaan Keravanjokeen keskiviikkona aamupäivällä. Vuotokohta havaittiin Alatalontien tienvarsiojassa Tuusulassa.

Tuusulan vesihuoltolaitos paikallisti vuotokohdan nopeasti ja sen korjaaminen käynnistettiin heti. Keravanjokeen ei enää pääse puhdistamattomia jätevesiä.

Vuoto tapahtui, koska Kellokosken siirtoviemäri oli rikkoutunut Pohjoisväylän tuntumassa Kellokosken eteläpuolella.

Bakteeripitoisuudet kohonneet, veden laatua tarkkaillaan

Vuoto on nostanut Keravanjoen bakteeripitoisuuksia. Vaikutukset näkyvät vielä jonkin aikaa Kellokosken alapuolisella jokiosuudella ainakin Haarajoelle asti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteitä alueen talousvesikaivoista ja Kaunisnummen vedenottamolta. Alueen oman kaivon varassa oleville talouksille on jaettu ohjeet kaivoveden käytöstä.

Ympäristökeskus muistuttaa, että vahinko tulee ottaa huomioon jokiveden käytössä ja jokialueen virkistyskäytössä. Jokiveden laatua tullaan tarkkailemaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimesta.

Vahinkoalueen kunnostusta jatketaan vielä lähipäivien aikana. Selvitykset tarpeellisista jatkotoimenpiteistä ovat kesken.