Nykyhallitus ei edistä sijaissynnytyksiä

Sijaissynnytykset kiellettiin Suomessa hedelmöityshoitolaissa vuonna 2007. Sen jälkeen sijaissynnytyksiä on tehty sellaisissa maissa, missä laki ei niitä kiellä.

Kotimaa

Oikeusministeriö ei ala tällä hallituskaudella valmistella lakimuutosta, joka sallisi sijaissynnytyksen käyttämisen lapsettomuuden hoidossa.

Asian mahdollinen edistäminen pitäisi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä ratkaista seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Henriksson toteaa, että kysymys sijaissynnytysten rajoitetustakin sallimisesta on niin monitahoinen, että siitä tarvitaan edelleen lisätietoa ja sitä on pohdittava tarkasti.

Nykyisellään laki kieltää hedelmöityshoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Ennen vuotta 2007 sijaissynnytys oli Suomessa mahdollista, koska sitä ei mainittu laissa lainkaan.

Tällä hetkellä sijaissynnytykset ovat kiellettyjä kaikissa Pohjoismaissa. Asiaa koskevia selvityksiä on parhaillaan vireillä muun muassa Ruotsissa ja Islannissa.

Koska laki kieltää sijaissynnytykset on niitä Suomesta lähdetty tekemään ainakin Venäjälle ja Yhdysvaltoihin, Pohjoismaista myös Intiaan.