Patrian tykkikauppojen tuomioihin muutoksia hovissa

Patrian Egyptin-tykkikauppoihin liittyneet tuomiot ovat jonkin verran muuttuneet hovioikeudessa. Turun hovioikeus on tuominnut kolme yhtiön entistä johtohenkilöä kirjanpitorikoksista, mutta hylkäsi syytteet yhden henkilön osalta.

Kotimaa

Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut aiemmin kaikki neljä syytettyä ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Jutussa on ollut pääosin kyse siitä, olivatko Patrian neljä johtohenkilöä syyllistyneet lahjuksen antamiseen Patrian ja egyptiläisen yhtiön välillä tehdyn tykkiteknologian siirtosopimuksen solmimisen ja toteuttamisen yhteydessä. Kyse oli myös siitä, olivatko lahjuksen saajat ulkomaisia virkamiehiä.

Teknologian siirtosopimus allekirjoitettiin Patria Vammaksen ja egyptiläisyhtiön välillä vuonna 1999.

Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus hylkäsi Patriaan yhtiönä kohdistuneet lahjussyytteet, mutta eri perustein kuin käräjäoikeus.

Käräjäoikeus perusteli lahjussyytteiden hylkäämistä sillä, että se katsoi jääneen aukottomasti näyttämättä, että Egyptin valtion omistama ja muun muassa Egyptin armeijalle valmistanut yhtiö olisi julkinen yritys ja sen palveluksessa olevat olisivat ulkomaisia virkamiehiä.

Hovioikeus puolestaan tulkitsi egyptiläisyhtiön johtajat rikoslaissa tarkoitetuiksi ulkomaisiksi virkamiehiksi, mutta katsoi jääneen näyttämättä, että Patrian johto olisi mieltänyt johtohenkilöt ulkomaisiksi virkamiehiksi. Hovioikeus hylkäsikin syytteen lahjuksen antamisesta, koska vastaajilta puuttui rikokselta vaadittava tahallisuus.

Sekä kaikki neljä vastaajaa että valtionsyyttäjä olivat olleet tyytymättömiä Pirkanmaan käräjäoikeuden viimekesäiseen tuomioon.

Juttua muutettu 1.7.2013 klo 9.53: Vuosiluku 2009 on korjattu vuodeksi 1999.