ELY-keskus: Kemiön tuulipuistoa pienennettävä

Kemiönsaareen kaavaillun maatuulivoimalan kokoa tulisi Ely-keskuksen ympäristövaikutusten arvion mukaan pienentää. Myös asukkaisiin ja linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on selvitettävä.

luonto
Tuulivoimala.
Yle

Föreningen Konstsamfundet suunnittelee rakentavansa Kemiönsaaren eteläosaan 18 tuulivoimalan puiston, jonka napakorkeus olisi enintään 141 metriä. Hanketta on vastustettu, koska se aiheuttaa meluhaittoja, muuttaa saaristomaisemaa ja haittaa lintujen elämää.

ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan yli 10:n tuulivoimalan kokonaisuutena hanke olisi vastoin maakuntakaavaa ja vaihtoehtotarkasteluun tulisi ELY-keskuksen mielestä ottaa mukaan ainakin yksi pienempi tuulivoimapuisto.