Yaralle ympäristölupa kipsin läjitysalueen laajentamiseen

Uusi, kahdeksan hehtaarin kokoinen alue otetaan käyttöön ensi syksynä. Laajennus ei lisää merkittävästi Siilinjärven toimipaikan ilmapäästöjä tai vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yara Suomi on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristöluvan kipsin läjitysalueen laajentamiseen Siilinjärvellä. Perustelujen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Uusi, kahdeksan hehtaarin kokoinen alue otetaan käyttöön ensi syksynä. Yara aikoo kerryttää nykyistä 77 hehtaarin laajuista kipsikasaa 190 metriin saakka. Uusi kasa jää 20 metriä matalammaksi.

Selvityksen mukaan laajennus ei lisää merkittävästi Siilinjärven toimipaikan ilmanpäästöjä tai vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin. Kipsin läjitysalue ei ole luokitetulla pohjavesialueella. Kipsin läjityksestä ja kiertovesialtaista aiheutuvat ilmapäästöt ovat pääasiassa fluoripäästöjä, jotka ovat peräisin apatiitista.

Fluoripäästöt eivät kasva laajennuksen myötä, koska päivittäinen läjitysalue pysyy samansuuruisena kuin ennenkin. Fluoripäästöistä ei aiheudu ihmisille merkittäviä terveysvaikutuksia.

Laajennuksen yhteydessä Sulkavanoja ohjataan kulkemaan kipsikasan ohi putkessa. Ympäristöviranomainen edellyttää lisäksi suojapumppauksia estämään kipsin läjitysalueen sisäpuolisten vesien pääsyn ulkopuolelle.

Laajennuksen myötä tilan arvioidaan riittävän vuoteen 2024 asti.

Viime vuosina fosforihappotehtaan kipsistä reilu 90 % on läjitetty ja loput toimitettu hyötykäyttöön. Yaran Siilinjärven fosforihappotehtaalla syntyy reilu miljoona kuutiometriä kipsiä vuodessa.