1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Tutkimus: Yötyö altistaa rintasyövälle

Kanadalaistutkimuksen mukaan rintasyöpäriski oli kaksinkertainen naisilla, jotka olivat tehneet yövuoroja yli 30 vuotta. Riskiä ei havaittu yötyössä vähemmän aikaa työskennelleillä.

Yli kolmekymmentä vuotta yövuoroja tekevät naiset saattavat altistua rintasyövälle työnsä takia, tuore kanadalaistutkimus osoittaa.

Kanadalaisten tutkimus ei ole ensimmäinen, jossa yötyö on yhdistetty rintasyöpäriskiin, mutta aiemmat tutkimukset ovat rajoittuneet lähinnä sairaanhoitajiin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa yhteys kuitenkin havaittiin monissa eri ammateissa työskentelevillä naisilla.

Tutkimuksessa yötyön mahdollisia syöpävaikutuksia selvitettiin haastattelemalla 1 100 rintasyöpään sairastunutta ja 1 200 tervettä naista. Naisilta kyseltiin yksityiskohtaisesti heidän työhistoriastaan sekä työvuoroista. Noin kolmannes naisista oli tehnyt yövuoroja.

Kun tutkijat jakoivat naiset ryhmiin heidän tekemänsä yötyön ja työuran perusteella, he havaitsivat rintasyöpäriskin noin kaksinkertaiseksi naisilla, jotka olivat tehneet yövuoroja yli 30 vuoden ajan. Riskiä ei sen sijaan havaittu naisilla, jotka olivat olleet yötyössä tätä lyhyemmän ajan.

Tulokset eivät kerro minkä vuoksi yötyö suurentaisi rintasyövän vaaraa, mutta yhteyttä on selitetty mm. yöhormoni melatoniinin vaikutuksilla estrogeenihormonin tuotantoon. Nyt havaittu rintasyöpäriski kuitenkin koski kaikkia kasvaintyyppejä eikä rajoittunut vain estrogeeniherkkiin kasvaimiin, joten todennäköisesti melatoniini ei selitä yhteyttä kokonaan.

Tutkimus julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.