Ruoppaus tehosi Teerijärven lokkiongelmaan

Paikkakunnan järvillä pesi takavuosina viidennes Suomen naurulokeista. Kannan rajoittamisesta käytiin kovia kiistoja aina eduskuntaa myöten.

luonto
Naurulokkiparvi
Yli sata naurulokin pesää on tuhottu Saarijärvellä.YLE

Teerijärveä viime vuosikymmenen lopulla riivannut lokkiongelma näyttää ratkenneen viisi vuotta sitten tehdyillä ruoppauksilla. Alueella arvioitiin pesivän enimmillään noin viidesosa uhanalaisesta Suomen naurulokkikannasta eli noin 10 000 paria, kahdella eniten lokkeja houkutelleella järvellä niitä oli liki 6 000.

Lintujen äänet häiritsivät asutusta ja ulosteet pilasivat järvien uimavedet. Kiista Teerijärven lokeista työllisti vuosina 2007-2009 Korkeinta hallinto-oikeutta, poliisia ja jopa eduskuntaa. Muun muassa BirdLife Suomi vastusti paikkakuntalaisten aikeita hävittää lokkien pesimäpaikkoja. Teerijärviset hakivat puolestaan turhaan lupaa lokkien hävittämiseen ampumalla.

Kantaa rajoitettiin lopulta ruoppaamalla lokkien pesimispaikkoina käyttämiä turvelauttoja. Naurulokit hakeutuivat uusille asuinpaikoille.

– Ongelma on hallinnassa ainakin Sandvikenin taloryhmässä, jossa oli vaikein tilanne. Sieltä lokit ovat häipyneet ja hakeneet uusia pesimäpaikkoja. Vesialue on pystytty pitämään ihan puhtaana ja silloin uutta kantaa ei pääse syntymään. Ihan hyvä lopputulos ja toivotaan, että näin pysyy, kertoo Teerijärven kalastuskunnan puheenjohtaja Tom Kolam.

Lokkeja on edelleen Teerijärvellä paljon, mutta nyt ne eivät enää aiheuta asutukselle ongelmia liiaksi asti.