1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Äärimmäisen uhanalaisia kaloja myydään kalatiskeillä

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua meritaimenta näkee yleisesti myynnissä kauppojen kalatiskeillä. Luokituksesta huolimatta meritaimen on rauhoitettu ainoastaan Tornionjoen vesistöalueella ja joen suualueella meressä. Muualla meressä meritaimenta voi kalastaa vapaasti.

Kemijokisuulta pyydetty meritaimen voi hyvinkin olla Torniojoen tamenkantaa, joka on rauhoitettu pyynniltä Kuva: Vesa Vaarama / Yle

Meritaimen luokiteltiin äärimmäisen uhanalaiseksi kolme vuotta sitten.  Luokitusasteikolla ilmaisu on kaikista vakavin, seuraava luokka olisi "kadonnut”.

Luokitukseen on syynä erittäin heikot luonnonkannat ja sen myötä heikko poikastuotto. Alkuperäisiä meritaimenkantoja löytyy Suomessa vain yhdeksästä Itämereen laskevasta joesta ja siirrettynä kuudesta joesta.

Ongelmana istutukset

Kuulostaa ehkä nurinkuriselta, mutta meritaimenen tuhoa edistää meritaimenen istutukset. Kun kaloja istutetaan niitä pitää myös pyytää. Istutustaimenet ja luonnontaimenet elävät ja syönnöstävät samoilla alueilla eikä niitä pysty erottamaan toisistaan.

- Tämä on ongelma erityisesti tässä meidän rannikkoalueellamme, jossa on paljon istutettua meritaimenta, jota pyritään kalastamaan, mutta siellä seassa on myös nämä erittäin heikot luonnonkannat joita pitäisi suojella kalastukselta, sanoo tutkija Atso Romakkaniemi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta.

Kemijokisuun kalastus vie Tornionjoen taimenia

Kemijoen suulla meressä on niin sanottu terminaalialue, jossa yritetään pyytää nimenomaan Kemijoen istutuslohia ja –taimenia. Seassa on kuitenkin myös Tornionjoen taimenia, jonka kuteva kanta on erittäin pieni. Torniojoella taimen on rauhoitettu pyynniltä kokonaan.

- Tornionjoen taimenia on hyvinkin paljon siinä Kemijoen edustan saaristossa ja tämä on juuri se ongelma. Istutuskannat ja luonnonkannat ovat sekaisin merialueella ja ne liikkuvat välillä sisempänä saaristossa ja välillä ulompana ja jopa avomerellä. Siten pelkkä alueellinen sääntely ei toimi luonnontaimenen suojelemiseksi, sanoo tutkija Atso Romakkaniemi.

- Yksi keino voisi olla jokirauhoitukset ja jokien suualueiden laajat rauhoitusalueet niin että nousevat kalat pääsisivät kutemaan.

- Toinen olisi tällaiset alueelliset ja ajalliset rauhoitukset muuallakin meressä siten että pyrittäisiin ohjaamaan kalastusta enemmän muiden lajien kuin meritaimenen pyyntiin, sanoo Romakkaniemi.