Luhangan tuulivoimapuisto sai luvat

Luhangan kunnan rakennuslautakunta myönsi Ilmatar Luhanka Oy:lle luvat tuulipuiston rakentamiseen. Latamäkeen saa rakentaa kuusi 210-metristä tuulivoimalaa.

Kotimaa
Kuvassa Winwindin rakentama tuulimylly Porissa.
Anssi Leppänen / Yle

Rakennuslupien käsittely oli ongelmaton, sillä tuulipuiston suunnittelutarveratkaisua haettaessa oli tehty jo kattavat vaikutusten arvioinnit ja hallinto-oikeus oli hylännyt suunnittelutarveratkaisusta tehdyn valituksen.

Myös pyydetyt viranomaislausunnot puolsivat hanketta, eikä rakennusluvan vireillä ollessa tullut huomautuksia.

Voimalat rakennetaan kunnan kaakkoiskulmaan Lempään kylän eteläpuolelle. Alue on asumatonta talousmetsää.