Pääkaupungin rannikolla tulvariski — toimintaohjeet asukkaille postissa

Uudenmaan ELY-keskus on määrittänyt Helsingin ja Espoon rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Helsinki postittaa tulvaohjeet vaara-alueilla asuville tämän kuun aikana.

Kuva: Yle

Helsinki postittaa  uudet tulvaohjeet vaara-alueilla asuville tämän kuun aikana. Uudenmaan ELY-keskus on määritellyt Helsingin ja Espoon rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Helsingissä tulva uhkaa myös Vantaanjoen ja Keravanjoen varrella.

Vaara-alueeksi on määritelty kaikki kiinteistöt, jotka sijatsevat kahden tai alle kahden metrin korkeudella rantaviivasta. Jokivarren asukeille ei vielä tässä vaiheessa lähetetä erillistä ohjeistusta, kertoo Helsingin ympäristötarkastaja Paula Nurmi.

- Ohjeet saa noin 700 kiinteistönomistajaa, jotka toivottavasti informoivat sitten kaikkia kiinteistöissä asuvia.

Kaupungilla on vaara-alueella omia kiinteistöjä 500 kappaletta. Näihin ei myöskään lähetetä erillisiä ohjeita.

Tulvaan täytyy varautua

Tulvaohje kertoo asukkaille miten voi suojella omaisuuttaa merivesi- ja vesistötulvia vastaan. Ohjeessa käsitellään lisäksi lyhyesti asukkaiden, kiinteistönomistajien ja vuokralaisten vastuut tulvatilanteessa. Lisäksi on huomioitu rankkasateista ja lumensulamisvesistä johtuvat hulevesitulvat.

Ennusteiden mukaan esimerkiksi Helsingissä tulvii kerran 50 vuodessa. Tähän mennessä suurin tulvakorkeus koettiin tammikuussa 2005, kun vesi ylsi paikoin 170 cm korkeuteen.