1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Viiankiaavasta ennakkotapaus Natura-alueiden malminetsintään

Sodankylän Viiankiaavan malmin jatkoetsintäluvasta on tulossa ennakkotapaus siitä, saako Natura-alueilla etsiä malmia. Rovaniemen hallinto-oikeus saa käsiteltäväkseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämän malmin jatkoetsintäluvan alueelle, joka lähes kokonaisuudessaan on Naturan soidensuojelualuetta.

luonto
Viiankiaapa
Viiankiaapa SodankylässäPia Tuukkanen / Yle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt kaivosyhtiö AA Sakatti Miningille malminetsinnän jatkoluvan Sodankylän Viiankiaavan Natura-alueella.

Lupaa käsitellään Rovaniemen hallinto-oikeudessa, sillä siitä ovat valittaneet Lapin luonnonsuojelupiiri, Metsähallitus ja Lapin ely-keskus. Jatkolupa on jo kertaalleen palautettu valitusten jälkeen uudelleenkäsittelyyn ja sen jälkeen kaivosyhtiö tarkensi selvityksiään.

Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalon mukaan AA Sakatti Mining on tehnyt harvinaisen laajat selvitykset malminetsinnän vaikutuksista muun muassa pohjaveteen ja alueen luontoarvoihin.

Keskitalon mukaan selvitykset eivät voisi olla enää parempia tai laajempia, kun kyseessä on vasta mahdollisen malmiesiintymän paikallistaminen.

- Sakatti Mining on tehnyt poikkeuksellisen laajat hydrologiaselvitykset ja kairauksissa on käytetty parasta tekniikkaa. Lisäksi esimerkiksi kulkureitit ja kairaukset kartoitettu. Ei voisi enää olla huomattavasti parempaa tai laajempaa, kun kyseessä on vasta malminetsintä.

Keskitalon mukaan oikeuden päätös linjaa Lapin osalta kaivostoiminnan kehitystä.

- Jos ei malminetsintää voi tehdä, ei voi kuvitella, että kaivostoimintaa syntyy. Etsintätulosten pohjalta tehdään kustannusarviot ja selvitys, onko malmio taloudellisesti hyödynnettävissä, Keskitalo toteaa.

- Jos Rovaniemen hallinto-oikeus palauttaa luvan uudelleenkäsittelyyn, tullaan päätöstä jatkossa käyttämään valitusperusteena ja ennakkotapauksen merkitys nousee, toteaa Keskitalo.

Lue seuraavaksi