Tuomioistuin vapautti öljy-yhtiön Irak-korruptiosyytteistä

Ranskalaista öljy-yhtiö Totalia, sen entisiä johtajia ja joukkoa entisiä diplomaatteja syytettiin lahjonnasta ja varojen väärinkäytöstä. Syytteet liittyivät syytettyjen toimiin Irakissa vuosina 1996-2003.

Ulkomaat

Ranskalainen tuomioistuin on vapauttanut öljy-yhtiö Totalin ja toistakymmentä henkilöä korruptiosyyteistä, jotka liittyvät vastaajien öljykauppoihin Irakissa ex-presidentti Saddam Husseinin valtakaudella. Oikeuden mukaan vastaajat eivät syyllistyneet lahjontaan, varojen väärinkäyttöön tai vaikutusvallan väärinkäyttöön.

Syytteessä olivat muun muassa Totalin toimitusjohtaja Christophe de Mergerie, Ranskan entinen sisäministeri Charles Pasqua ja toistakymmentä Totalin entistä johtajaa ja diplomaattia. Syytetyt korostivat koko oikeudenkäynnin ajan syyttömyyttään. Totalin mukaan yhtiön öljykaupat Irakissa olivat yhdenmukaiset YK:n asettaman Ruokaa öljystä -ohjelman kanssa.

Vuosina 1996-2003 Irak oli kansainvälisessä kauppasaarrossa. YK-ohjelman mukaisesti Irak sai viedä öljyä maailmalle rajoitetun määrän. Näillä tuloilla Irak sai tuoda maahan humanitaarisia tarvikkeita. Ohjelma lopetettiin vuonna 2003, kun Yhdysvallat syöksi Saddam Husseinin vallasta.

Tammi-helmikuussa käydyssä oikeudenkäynnissä Totalia syytettiin siitä, että se olisi maksanut välikäsien kautta lahjuksia irakilaisille virkamiehille vauhdittaakseen öljykauppoja.

Syyttäjät vaativat Totalille 750 000 euron sakkoja.

Vuonna 2005 YK:n tutkimuskomitea totesi, että Ruokaa öljystä -ohjelmassa mukana olleista yhtiöistä 2 200 yhtiötä oli maksanut lahjuksia irakilaisille noin 1,4 miljardin euron arvosta turvatakseen öljykaupat. Näistä yhtiöistä 180 oli ranskalaisia.

Syyttäjillä on kymmenen päivää aikaa valittaa tuomiosta. On mahdollista, että syyttäjä tyytyy tuomioistuimen vapauttavaan päätökseen. Syyttäjä vastusti alunperinkin oikeuskäsittelyä, mutta tuomioistuinkäsittely aloitettiin jutun tutkinnasta vastanneen tuomarin vaatimuksesta.

Lähteet: AFP, Reuters