Suomea varoitetaan rakenteellisesta korruptiosta

Korruption tunnistaminen on vähentynyt. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan korruptio on lisääntymässä sekä Suomessa että muualla.

Uuden kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista kokee korruption lisääntyneen kahden viime vuoden aikana.

Transparency Internationalin kyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista katsoo valta-aseman väärinkäytön yleistyneen. Noin joka viides sanoo korruption vähentyneen.

Maailmanlaajuisessa kyselyssä haastateltiin vuosien 2012 - 2013 aikana 114 000 ihmistä 107 maasta. Kaikista vastanneista yli puolet kokee korruption lisääntyneen.

Kyselyn mukaan erot maiden ja maanosien välillä ovat suuria.

- Useimmissa maissa korruptio on pesiytynyt valtion rakenteisiin, kuten julkisiin palveluihin, joiden saaminen edellyttää usein lahjusta. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, jotka tässäkin kyselyssä parhaiten menestyivät, näin ei ole. Vain yksi sadasta suomalaisesta ilmoittaa maksaneensa viimeisen vuoden aikana lahjuksen, koko maailmassa joka neljäs, sanoo Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen.

Laukkanen patistaa hallitusta tästä huolimatta tehostamaan korruptionvastaista työtä.

- Muuten on vaarana, että myös Suomessa korruptio pääsee juurtumaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin tavalla, jolta olemme vielä toistaiseksi aika hyvin välttyneet, hän sanoo. 

Korruptiosta on kyselyn mukaan tullut entistä vaikeammin tunnistettava ilmiö. Vuonna 2010 noin seitsemän suomalaista kymmenestä osasi mielestään tehdä eron korruption ja ei-korruption välillä, tänä vuonna kuusi kymmenestä.