Oppivelvollisuuden pidentäminen jakaa mielipiteet

Sivistysvaliokunnan jäsenet suhtautuvat ristiriitaisesti opetusministeri Krista Kiurun esitykseen oppivelvollisuuden pidentämisestä. OAJ sen sijaan on selvästi ehdotuksen kannalla.

Hurttian pieni kyläkoulu Korpilahdella lakkautettiin syksyllä 2013. Kuva: Yle

Opetusministeri Krista Kiurun esitys oppivelvollisuuden jatkamisesta vuodella jakaa mielipiteitä. Ehdotuksen mukaan peruskoulu jatkuisi pakollisella kymppiluokalla, mikäli nuori ei saa tai hae muuta opiskelupaikkaa.

Ehdotuksen taustalla on hallituksenkin huoli nuorten syrjäytymisestä. Tällä hetkellä oppivelvollisuus päättyy Suomessa yhdeksänvuotisen peruskoulun suorittamisen jälkeen tai 17 vuoden iässä.

Vaikka koulutyö on kesälaitumilla, viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua oppivelvollisuuden jatkamisella vuodella. Asiaa esittäneen Kiurun tavoitteena olisi saada mahdollisimman moni peruskoulun päättävä hakeutumaan jatko-opintojen pariin.

Esitystä kannattaa viedä eteenpäin

Aiemmin opetusministerinä toiminut ja tällä hetkellä eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenenä vaikuttava tamperelainen sosiaalidemokraatti Jukka Gustafsson on julkisuudessa kannattanut esitystä. Yle Uutiset ei yrityksistä huolimatta tavoittanut Gustafssonia tiistaina.

Lehtitietojen varassa oleva valkeakoskelainen sivistysvaliokunnan jäsen kokoomuksen Pauli Kiuru kertoi, että ehdotusta kannattaa tutkia.

- Tavoite on kannatettava ja sitä kannattaa tutkia. Nyt kun lähdetään tämmöisiä selvittelemään, niin totta kai siinä täytyy katsoa kaikki vaikutukset, mitä sillä asialla voi olla - vaikutukset nuoriin, vaikutukset vanhempiin, taloudelliset vaikutukset.

Minä näen, että oppivelvollisuuden pidentäminen vain siirtäisi ongelmia eteenpäin.

Sofia Vikman

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on näyttänyt vihreää valoa ehdotukselle.

Oppivelvollisuuden sijaan lisää oppisopimuskoulutusta

Toinen kokoomuslainen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsenenä toimiva tamperelainen Sofia Vikman sen sijaan ei näe ehdotuksen helpottavan todellista ongelmaa.

- Minä näen, että oppivelvollisuuden pidentäminen vain siirtäisi ongelmia eteenpäin ilman, että varsinaiseen nuorten työelämästä syrjäytymisen haasteeseen löydetään ratkaisuja. Siksi voimavaroja olisi suunnattava ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, ongelmien tunnistamiseen sekä yksilölliseen tukeen ja valmiuksien kehittämiseen.

Vikman kannattaakin yhtenä työelämään siirtymistä helpottavana toimenpiteenä lisäkouluvuoden sijaan oppisopimuskoulutuksen kehittämistä.

- Esimerkiksi työssä oppiminen voi olla toimiva väylä hankkia ammatti silloinkin, kun koulun penkillä istuminen ei maita, eli oppisopimuksen kehittämisessä meillä olis vielä paljon kehitettävää, jotta löytyisi erilaisia väyliä työelämään.