Varusmiehet kurissa myös somessa - Valokuvat operaatioista kielletty

Sosiaalinen media on monelle maanantaina palveluksensa aloittaneelle varusmiehelle yhteydenpitoväline siinä missä muutkin. Puolustusvoimat on kuitenkin asettanut rajoituksia siihen, mitä palveluksesta saa ulospäin kertoa.

internet
Alokkaat saapuivat varusmiespalvelukseen Riihimäen viestirykmenttiin 8. heinäkuuta 2013.
Alokkaat saapuivat varusmiespalvelukseen Riihimäen viestirykmenttiin 8. heinäkuuta 2013.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeet pyrkivät varmistamaan harjoiteltujen sotilasoperaatioiden turvallisuuden ja varusmiesten yksityisyyden.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei valokuvien ja paikkatiedollisten päivitysten tekeminen ole usein sallittua.

Puolustusvoimien mukaan valokuvaaminen on sotilasalueella aina lähtökohtaisesti kielletty, sillä kuvien katsoja voi saada vihiä kuvanottopaikasta ja puolustusvoimien kalustosta.

Myös paikkatiedot ovat sotilaallisesti kriittistä tietoa, jota varusmies ei saa vuotaa varuskunnan ulkopuolelle, puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeessa todetaan.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Risto Lahti ei tulkitsisi ohjeita aivan sanatarkasti.

- Itse en pidä hirveän kriittisenä, jos itsestään ottaa kuvan mättäällä rynnäkkökiväärin kanssa. Kyllä armeijassa paikkoja on, joissa muistoja saa tallentaa ja jakaa ystävien kanssa. Mutta nämä ovat tietysti aina tapauskohtaisia juttuja, joiden julkisuudesta kannattaa kouluttajalta kysyä.

Some-rikkeet palvelusrikoksia

Maavoimien tietoon on tullut kahdenlaisia tapauksia, joihin puolustusvoimat on joutunut puuttumaan: sosiaaliseen mediaan on jaettu sekä salassa pidettävää materiaalia, mutta myös palvelustovereita halventavia ja solvaavia päivityksiä ja kuvia.

Sosiaalisessa mediassa törttöily vastoin puolustusvoimien antamia linjauksia on palvelusrikos, joka johtaa esitutkintaan ja tarpeen tullen kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Maavoimien johtava lakimies Juha Lindberg sanoo, että rangaistuksia on annettu laajalla skaalalla.

- Sanktiot tietysti vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta lievemmistä rikkomuksista yleisesti annetaan kurinpito-ojennus, joka tarkoittaa huomautusta, ylimääräistä palvelusta tai poistumiskieltoa korkeintaan kymmenen vuorokautta. Vakavammista rikkomuksista on voinut seurata kurinpitorangaistus eli poistumiskieltoa jopa 15 vuorokautta.

Lindberg jatkaa, että sosiaalisen median rikkomukset voi laskea kymmenissä, mutta ei sadoissa.

Uhkasta mahdollisuudeksi

Sosiaalisessa median rikkomukset näyttävät jäävän puolustusvoimissa varsin pieneksi ongelmaksi. Sen sijaan sosiaalista mediaa on nyt alettu myös sotaväessä hyödyntää.

Maavoimien tiedotuspäällikkö Sakari Laurialan mukaan sosiaalisesta mediasta tavoitetaan sekä palvelusvelvolliset että heidän vanhempansa.

- Sosiaalisen median hyödyntäminen on välttämättömyys mille tahansa organisaatiolle nykypäivänä. Sen avulla tavoitamme henkilöt, jotka ovat meille tärkeitä eli nuoret. Lisäksi on havaittu, että esimerkiksi sotaharjoitusten aikana vanhemmat ovat aktivoituneet ja kyselleet verkossa lastensa kuulumisia.

Myös viestirykmentin komentaja Jukka Kauppila sanoo sosiaalisen median parantaneen viestintää kotiväen ja varusmiehen välillä.

- Vuosikymmen sitten meillä oli ainoastaan käytävällä puhelin, josta vanhemmat saattoivat saada yhteyden varusmieheen. Nyt on otettu valtava askel positiivisessa tiedonkulussa.

Kauppilan mukaan lähes jokaisella hänen haastattelemallaan varusmiehellä on jo laite, joka on yhteydessä internetiin.