Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Pohjanmaan työmarkkinoilla

Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Pohjamaan työmarkkinoilla. Maakunnassa on kova pula etenkin sairaanhoitajista ja perushoitajista, mutta myös muista hoitoalan työntekijöistä

Kysyntä ja tarjonta
Sairaanhoitaja ottaa verinäytettä potilaan sormesta.
Jani Ilola / Yle

Pohjanmaalla on kova pula terveydenhoidon henkilökunnasta. Pulaa on erityisesti sairaanhoitajista, perushoitajista, lääkäreistä ja hammaslääkäreistä. Työtä olisi myös tarjolla erityisesti erityisopettajille, kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille.

Ylitarjontaa alueellamme on muun muassa toimistotyöntekijöistä, atk-suunnittelijoista, tulkeista ja kirjastotyöntekijöistä. Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Helvi Riihimäen mukaan koulutuksen lisäksi tilanteeseen voidaan vastata houkuttelemalla alueelle koulutettuja nuoria

TE-keskuksen ammattibarometrin perustuu asiantuntijoiden näkemyksiin paikallisista työmarkkinoista seuraavan puolen vuoden aikana. Arvio on toteutettu toukokuussa 2013. TE-keskukselta muistutetaan, että joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.