Onnettomuustutkintakeskus päättää pian Laukaa-tutkinnan aloittamisesta

Onnettomuustutkintakeskusta kiinnostaa Laukaan Vihtavuoren räjähdysvaarassa viranomaistoiminnan ja evakuoinnin sujuminen sekä vaarallisten aineiden valmitukseen ja varastointiin liittyvät asiat. OTK päättää tutkinnan mahdollisesta aloittamisesta myöhemmin torstaina.

Kotimaa

Suomessa sattuneita suuronnettomuuksia tutkiva Onnettomuustutkintakeskus ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, alkaako se tutkia Laukaan Vihtavuoren räjähdysainevaaraa.

Onnettomuustutkintakeskus kerää parhaillaan lisätietoa päätöksentekonsa tueksi. Päätös tutkinnan aloittamisesta ja aloittamatta jättämisestä on määrä tehdä myöhemmin tänään torstaina.

- Oleellista tässä on arvioida sitä, olisiko Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnalla saavutettavissa jotain lisää turvallisuuden parantamiseksi siihen nähden, mitä muuta tutkintaa tässä on, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on ilmoittanut käynnistävänsä tutkinnan Laukaan tapauksesta. Samoin on ilmeistä, että poliisi esitutkintaviranomaisena selvittää asiaa.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä olisi selvittää tapahtumien syy, kulku ja seuraukset sekä pelastustoiminta ja muiden viranomaisten toiminta.

- Esimerkiksi se, että tässä jouduttiin menemään varsin suureen väestön evakuointiin, on aika harvinaista. Voisi olla ihan tarkoituksenmukaista käydä tätä pelastustoiminnan osuutta läpi niin että se kattaa myös evakuoinnin, koska tästä on varmasti opiksi otettavaa, Nurmi arvioi.

Oma kysymyksensä tutkinnassa olisi myös vaarallisten aineiden valmistukseen ja varastointiin liittyvät vaatimukset.

- Meidän tutkinnassamme tulisimme varmasti pureutumaan tähän, kuten Tukesinkin tutkinnassa. Mutta sen lisäksi meidän pitää tarkastella viranomaisten toimintaa. Keskeinen toimija tässä on Tukes, jonka toimintaa kävisimme läpi. Mutta myös vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvien viranomaisten toimintaa (kävisimme läpi). Näitä asioita punnitsemme.